ROXAM (piroksikam)

SASTAV:
1 kapsula sadrži: 10,0 mg piroksikama 1 kapsula sadrži: 20,0 mg piroksikama

MEHANIZAM DEJSTVA
Piroksikam je prvi predstavnik klase nesteroidnih antireumatika poznatih pod imenom oksikami. Smatra se da piroksikam, slično drugim nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima, inhibira aktivnost ciklooksigenaza COX1 i COX2, te posljedično sprečava nastanak prostaglandina koji izazivaju bol i upalu. Piroksikam snižava broj polimorfonuklearnih ćelija u zglobnoj tečnosti (dodatni protuupalni učinak). Prema tome, piroksikam je analgetik i antiinflamatorni lijek.

FARMAKOKINETIKA
Apsorpcija piroksikama iz gastrointestinalnog trakta je brza. Hrana ne utiče na proces apsorpcije. Najviša plazmatska koncentracija nastaje 3 do 5 sati nakon primjene lijeka. Vezivanje za plazmatske proteine iznosi 99%. Piroksikam se izlučuje u majčino mlijeko. Biotransformacija se odvija u jetri pri čemu nastaju neaktivni metaboliti. Lijek se izlučuje urinom i fecesom, uglavnom u vidu metabolita. Plazmatski poluživot piroksikama iznosi oko 50 sati, što omogućava jednokratno doziranje u toku dana i dugo trajanje terapijskog efekta.

INDIKACIJE
- reumatoidni artritis o osteoartritis
- giht
- dismenoreja i slična bolna stanja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:
Reumatoidni artritis i osteoartritis: 20 do 40 mg Roxama na dan.
Giht: u akutnoj fazi oboljenja 40 mg Roxama na dan, u trajanju od 5 do 7 dana, a zatim treba izvršiti podešavanje doze prema kliničkoj slici. Dismenoreja i slična bolna stanja: u slučaju jačih bolova 40 mg Roxama na dan, u toku prva dva dana, a zatim 20 mg Roxama na dan, dok traju bolne senzacije.
Posebno doziranje 
U pacijenata s oštećenom jetrenom i/ili bubrežnom funkcijom i u starijih pacijenata preporučuju se primijeniti doze manje od uobičajenih. Primjena doza većih od 20 mg piroksikama na dan u starijih pacijenata povezana je sa značajno uvećanim rizikom pojave ozbiljnih gastrointestinalnih neželjenih efekata. Podaci o široj primjeni lijeka u djece su nedovoljni za uspostavljanje preciznog doziranja izuzev u okviru indikacije juvenilni artritis. Doziranje se odnosi na djecu stariju od 6 godina, odnosno tjelesne težine 16 do 45 kg: 10 mg piroksikama na dan; tjelesne težine veće od 46 kg: 20 mg piroksikama na dan.
Opšte napomene vezane uz doziranje:
Iako se dnevna doza piroksikama obično primjenjuje jedanput na dan, veće dnevne doze se mogu primijeniti podijeljene na dvije pojedinačne, s međudoznim intervalom od 12 sati. Kapsule se preporučuje primijeniti uz obrok sa dosta tečnosti.
Predoziranje
Simptomi: mučnina, povraćanje, bol u epigastriju, pospanost i letargija. Ukoliko se ne preduzmu adekvatne medicinske mjere može doći do razvoja akutne renalne insuficijencije, okultnog krvarenja iz gastrointestinalnog trakta, depresije disanja i kome.
Terapija: primjenjuju se emetička sredstva, medicinski ugalj (60 do 100 g za odrasle i 1-2 g/kg za djecu), vrši se monitoring vitalnih funkcija i primjenjuje se simptomatska terapija i potpoma-žuće mjere prema kliničkom stanju pacijenta.

Posebna upozorenja
Sve nesteroidne antiinflamatorne lijekove treba primjenjivati oprezno u pacijenata s gastrointestinalnim ulkusima, akutnim ili preboljelim jetrenim bolestima, akutnom ili prijetećom porfirijom, poremećajima koagulacije krvi, smetnjama vida, kao i u osoba predisponiranih za sezonske alergije.

Kontraindikacije
alergija na piroksikam ili pomoćne komponente Roxama
alergija na druge nesteroidne antiinflamatorne lijekove

NEŽELJENA DEJSTVA;
Roxam kapsule se dobro podnose. Najčešće su gastrointestinalne neželjene reakcije u vidu mučnine, gubitka apetita, konstipacije ili dijareje, abdominalne napetosti, flatulencije. Ukoliko se ne uoče može se javiti epigastrični bol, uz eventualnu pojavu ozbiljnih gastrointestinalnih neželjenih reakcija (ulceracije, krvarenje i rijetko perforacija). Alergijske reakcije na lijek ispoljavaju se u vidu egzantema ili multiformnog eritema, a hemato-loški neželjeni efekti kao anemija, trombocitopenija, leukopenija i eozinofilija.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Kumarinski antikoagulansi: povećan rizik nastanka krvarenja; neophodne redovne kontrole protrombinskog vremena uz prilagođavanje doze antikoagulansa.
Ciklosporin: povećan rizik pojave nefrotoksičnosti; prilagoditi doze ciklosporina.
Heparini male molekularne težine i heparinoidi: ako je moguće treba izbjeći istovremenu primjenu zbog rizika pojave ozbiljnog krvarenja (posebno gastrointestinalni trakt).
Ketorolak: kontraindicirana istovremena primjena.
Kinolonski antibiotici: povećan rizik pojave konvulzija; alternativnu terapiju treba uključiti u svih pacijenata s konvulzijama u anamnezi.
Litij: povećan rizik ispoljavanja toksičnosti litija; doze litija treba reducirati.
Tiazidni diuretici i diuretici Henleove petlje: umanjen diuretski i antihipertenzivni učinak.
Kalij štedeći diuretici: umanjen diuretski učinak uz moguću pojavu hiperkalijemije.
Antihipertenzivi: smanjen antihipertenzivni učinak (posebno ACE inhibitori i beta-adrenergički blokatori); primijeniti najniže efektivne doze piroksikama.
Metotreksat: pojačana toksičnost metotreksata; ako je neophodna istovremena primjena treba primijeniti najniže terapijske doze metotreksata.
Preparati sulfonilureje: pojačan hipoglikemijski efekt; potrebno reducirati dozu antidijabetika.
Kortikosteroidi: povećan rizik pojave gastrointestinalnog krvarenja.
Biljni pripravci sa potencijalno toksičnim učinkom na jetru (npr. valerijana, podbjel): istovremena primjena zahtijeva pojačan oprez; pratiti vrijednosti serumskih transaminaza.

Trudnoća i dojenje
Primjenu piroksikama u trudnoći treba ograničiti na posebne slučajeve u kojih korist primjene lijeka nadilazi mogući rizik za plod (posebno u zadnjem tromjesečju trudnoće zbog opasnosti preranog zatvaranja duktusa arteriosusa u ploda). U toku terapije Roxamom, dojiljama se savjetuje primjena alternativnog načina ishrane dojenčeta.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 30°C. Lijek držati van dohvata djece!
Način izdavanja lijeka 
Lijek se izdaje samo uz ljekarski recept.
Pakovanje 
Kutija s 20 kapsula od 10 mg
Kutija s 20 kapsula od 20 mg
Proizvođač
Bosnalijek, BiH

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...