ULCOSAN (omeprazol)


SASTAV:
1 kapsula sadrži: 20,0 mg omeprazola

MEHANIZAM DEJSTVA
Omeprazol je supstituirani benzimidazol. Pripada novoj grupi lijekova za regulaciju sekrecije želučane kiseline, tzv. inhibitora protonske pumpe. Inhibira enzim H+K+ - ATP-azu, tj. protonsku pumpu u parijetalnim ćelijama sluznice želuca, a time i terminalni stadij u procesu sekrecije kiseline. Posljedica je smanjena bazalna i stimulirana sekrecija kiseline bez obzira na vrstu podražaja. U uobičajenoj terapijskoj dozi omeprazol održava želučani pH oko 3, tokom 16 do 18 sati. U kombinaciji s amoksicilinom i metronidazolom, nezamjenjiv je u terapiji ulkusne bolesti izazvane s Helicobacter pylori.

FARMAKOKINETIKA
Omeprazol se nakon oralne primjene brzo apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Najvišu koncentraciju u plazmi postiže za 30 minuta do 3,5 sata. Oko 95% lijeka veže se za proteine plazme. Distribuira se u tkiva uglavnom ekstracelularno, a najvećim dijelom u parijetalne ćelije. Najvećim dijelom se metabolizira u jetri u inaktivne metabolite, a izlučuje se urinom.

INDIKACIJE
- duodenalni ulkus
- ventrikularni ulkus
- "rezistentni ulkus"
- refluksni ezofagitis
- Zollinger-Ellisonov sindrom
- eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji s antimikrobicima

KONTRAINDIKACIJE
- preosjetljivost na aktivnu i pomoćne komponente lijeka

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Duodenalni ulkus:
Preporučuje se 1 kapsula Ulcosana (20 mg) jedanput dnevno, prije doručka. Većina pacijenata biva izliječena nakon 2 sedmice terapije. U slučaju da nije došlo do poboljšanja, terapija se produžava još dvije sedmice. U slučaju ulkusa otpornog na druge lijekove, doza se može povećati na 40 mg/dan.
Ventrikularni ulkus i refluksni ezofagitis:
Preporučuje se 1 kapsula Ulcosana (20 mg) jedanput dnevno, prije doručka. Većina pacijenata biva izliječena nakon 4 sedmice terapije. U slučaju da nije došlo do poboljšanja, terapija se produžava za još 4 sedmice. Pacijentima koji ne reaguju na ostale lijekove, doza se može povećati na 40 mg/dan.
Rezistentni ulkus:
Preporučuju se 2 kapsule Ulcosana (40 mg) jedanput dnevno, prije doručka. Većina pacijenata biva izliječena nakon 4 sedmice terapije. U slučaju da nije došlo do poboljšanja, terapija se produžava za još 4 sedmice.
Zollinger-Ellisonov sindrom:
Preporučuje se početna doza od 3 kapsule Ulcosana (60 mg) jedanput dnevno. Daljnje doziranje je individualno, a terapija omeprazolom može se provoditi kontinuirano više od 5 godina. Ako je dnevna doza omeprazola veća od 80 mg, daje se podijeljena u dvije pojedinačne doze. Najviša dnevna doza ne smije biti veća od 120 mg/dan.
Eradikacija Helicobacter pylori
Bakterija Helicobacter pylori najvažniji je faktor rizika za nastanak gastritisa i ulkusne bolesti. Prvih 7-14 dana preporučuje se 1 kapsula Ulcosana (20 mg) 2 puta dnevno u kombinaciji s amoksicilinom (Amoxibos), u dozi od 2 kapsule po 500 mg Amoxibosa (1000 mg) dva puta dnevno. U cilju postizanja što boljih terapijskih rezultata postoji više kombinacijskih shema doziranja, a izuzetno je djelotvorna:
Trojna terapija u eradikaciji Helicobacter pylori
2 puta dnevno 20 mg omeprazola (Ulcosan)
2 puta dnevno 1000 mg amoksicilina (Amoxibos)
2 puta dnevno 500 mg metronidazola (Metrozol)
Navedena kombinacija se primjenjuje 7 dana, a sam Ulcosan još 14 dana.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Većina pacijenata dobro podnosi omeprazol. Rijetko se javljaju glavobolja, dijareja, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, konstipacija, nadutost i osip.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. Nemojte primijeniti lijek ULCOSAN tvrde ako već primjenjujete:
- atazanavir za liječenje HIV infekcije.
Prije primjene lijeka ULCOSAN obavezno se posavjetujte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom ako se već liječite s:
* Klopidogrelom (lijek koji sprečava stvaranje krvnih ugrušaka);
* Cilostazolom (lijek u terapiji poremećaja cirkulacije);
* Antivirusnim lijekovima u terapiji HIV infekcije (nelfinavir, tipranavir, raltegravir);
* Antikoagulansima (lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr.varfarain);
* Digoksinom (lijek s učinkom na srce);
* Fenitoinom (lijek u terapiji epilepsije);
* Diazepamom (lijek koji se primjenjuje za sedaciju, odnosno smirivanje napetosti i tjeskobe);
* Ketokonazolom, itrakonazolom, vorikonazolom (lijekovi u terapiji gljivičnih infekcija);
* Takrolimusom (lijek koji se primjenjuje kod presađivanja organa).
Ako primjenjujete ULCOSAN , ne smijete istovremeno primjenjivati lijekove za sprečavanje prekomjernog lučenja želučane kiseline iz grupe H2 antagonista (npr. ranitidin, cimetidin, famotidin).
Ukoliko trebate obaviti ureja izdisajni test, upozorite ljekara da primjenjujete lijek ULCOSAN,  jer to  može uticati na rezultat testa.


Posebna upozorenja 
U slučaju ventrikularnog ulkusa treba isključiti maligni proces. Starije osobe kao i bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre ne smiju uzimati doze veće od 20 mg omeprazola dnevno. Djeci se ne preporučuje davati omeprazol.
Trudnoća i dojenje
Primjenu lijeka tokom trudnoće i dojenja treba izbjegavati. Lijek u trudnoći primijeniti samo ukoliko potencijalna korist za majku prevazilazi mogući rizik za plod.Žene koje doje trebaju preći na alternativni način ishrane dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Čuvati pri sobnoj temperaturi 15°C-25°C, na suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.
Lijek čuvati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka
Lijek se može izdavati samo uz ljekarski recept.
Pakovanje
Kutija s 14 kapsula.
Proizvođač: Bosnalijek, BiH


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...