LOQUEN (kvetiapin)


Generičko ime: kvetiapin
Oblici:
LOQUEN tablete 25 mg
LOQUEN tablete 100 mg
LOQUEN tablete 200 mg
ATK: antipsihotik
Sifra ATK: N05AH
Na recept: DA

Loquen je kvetiapin, atipični antipsihotik koji se koristi u liječenju shizofrenije te umjerenih do teških maničnih epizoda. Atipični antipishotik ima manje ekstrapiramidalnih nuspojava što poboljšava kvalitetu života ovih bolesnika. Loquen djeluje i na pozitivne i na negativne simptome shizofrenije, dakle ima maksimalan učinak na bolest uz minimalne nuspojave.

Loquen
quetiapinum

ATK: antipsihotik (N05AH)

LOQUEN tablete 25 mg
LOQUEN tablete 100 mg
LOQUEN tablete 200 mg

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek. Sačuvajte ju, jer će te je vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijekovima LOQUEN tablete 25 mg, LOQUEN tablete 100 mg, LOQUEN tablete 200 mg. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Za što se koriste LOQUEN tablete?
LOQUEN se koristi u liječenju shizofrenije te u liječenju umjerenih do teških maničnih epizoda.

LOQUEN pripada skupini lijekova koji se nazivaju antipsihoticima i koji ublažavaju simptome nekih duševnih bolesti, poput halucinacija (npr. kada čujete neobjašnjive glasove), čudnih i zastrašujućih misli, promjena raspoloženja, te osjećaja usamljenosti i smetenosti.
LOQUEN se može koristiti i u liječenju osoba s bolesti koja utječe na raspoloženje, npr. kada je raspoloženje 'previsoko' ili kada je osoba uzbuđena. Osobe s tim stanjem mogu imati manju potrebu za snom negoli je uobičajeno, mogu biti razgovorljivije, te brzoplete u svojim razmišljanjima i zamislima. Mogu se osjećati i pretjerano razdražljivima.

Prije negoli počnete uzimati LOQUEN tablete
Nemojte uzimati LOQUEN tablete
•    ako ste ikada imali alergijsku reakciju na LOQUEN ili na bilo koji drugi sastojak lijeka
•    ako istodobno koristite lijekove kao što su inhibitori HIV proteaze, azolni antifungici, eritromicin, klaritromicin i nafazodon (tzv: inhibitori citokroma P4503A4).

Kada je nužan poseban oprez pri uzimanju LOQUEN tableta
Prije negoli počnete uzimati LOQUEN tablete, kažite svome liječniku ako za Vas vrijedi išta od niže navedenog.

- Ako ste trudni, ako nastojite zatrudnjeti ili ako dojite.
- Ako imate bilo kakvu zdravstvenu poteškoću (npr. poteškoću sa srcem ili krvnim tlakom) ili ste pretrpjeli moždani udar.
- Ako imate poteškoće s jetrom ili ste ikada imali konvulzije.
- Ako znate da ste ranije imali smanjen broj bijelih krvnih stanica koji je bio - ili nije bio - uzrokovan drugim lijekom.
- Ako imate šećernu bolest (dijabetes).
- Ako uzimate druge lijekove, uključivši one koje ste kupili sami. Osobito kažite svome liječniku ako uzimate lijekove za ublažavanje tjeskobe, depresije, epilepsije (npr. fenitoin ili karbamazepin), lijekove protiv infekcije (npr. eritromicin ili ketokonazol) ili ako imate povišen krvni tlak. Ako niste sigurni, pitajte svog liječnika. Kažite liječniku i ako uzimate lijek koji se naziva rifampicin (za liječenje tuberkuloze), barbiturate (protiv nesanice) ili lijek koji se naziva tioridazin (antipsihotik). Prije negoli prestanete uzimati bilo koji lijek, najprije se posavjetujte sa svojim liječnikom.
Loquen tablete sadrže laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošljivosti galaktoze, manjka Lapp laktaze ili glukoza-galaktoza malapsorpcije ne smiju uzimati ovaj lijek.
Loquen tablete 25 mg sadrže bojilo Sunset yellow (E110) koje može uzrokovati alergijske reakcije.

Trudnoća i dojenje
Neškodljivost i učinkovitost kvetiapina u trudnica još nisu dokazane.
Stoga se kvetiapin u trudnoći smije davati samo ako očekivana dobrobit od njegove primjene opravdava moguće rizike. U novorođenčadi čije su majke u trudnoći uzimale kvetiapin, uočena je apstinencija.
Ne zna se u kojem se stupnju kvetiapin izlučuje u majčino mlijeko. Stoga dojilje trebaju izbjegavati dojenje za vrijeme dok uzimaju kvetiapin.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Budući da kvetiapin može prouzročiti pospanost, pa je za vrijeme njegovog korištenja potreban je oprez pri upravljanju opasnim strojevima, uključivši motorna vozila.

Kako uzimati LOQUEN tablete?
O početnoj dozi LOQUEN tableta odlučit će Vaš liječnik, a to će ovisiti o bolesti od koje bolujete.
Kvetiapin se uzima dvaput na dan, s hranom ili bez nje.
Tablete progutajte cijele, s napitkom ili vodom.

Odrasli
Za liječenje shizofrenije ukupna dnevna doza tijekom prva četiri dana terapije je 50 mg (1. dan), 100 mg (2. dan), 200 mg (3. dan) i 300 mg (4. dan).
Od 4. dana nadalje dozu treba prilagoditi do uobičajenog raspona učinkovitih doza od 300 do 450 mg/dan. Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošenju u svakog pojedinog bolesnika, doza se može prilagođavati u rasponu od 150 do 750 mg/dan.
Za liječenje maničnih epizoda povezanih s bipolarnim poremećajem ukupna dnevna doza tijekom prva četiri dana je 100 mg (1. dan), 200 mg (2. dan), 300 mg (3. dan) i 400 mg (4. dan). Doza se dalje, do 6. dana, smije povećavati do 800 mg na dan i to za najviše po 200 mg na dan.
Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošenju u svakog pojedinog bolesnika, doza se smije prilagođavati u rasponu od 200 do 800 mg/dan. Uobičajeni raspon učinkovitih doza je 400 do 800 mg na dan.

Ako ste starija osoba, ili ako imate poteškoća s jetrom ili s bubrezima, liječnik će Vam možda propisati manju dozu.
Nemojte prestati uzimati tablete ni ako se budete osjećali bolje, osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik.

Ako zaboravite uzeti LOQUEN tablete
Ako propustite uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Nemojte istodobno uzeti i iduću dozu. Potom nastavite prema prijašnjem rasporedu.
Ako uzmete više LOQUEN tablete nego što treba
Uzmete li više od svoje uobičajene doze, javite se što prije liječniku ili najbližoj bolnici.

Moguće nuspojave
Kao i ostali lijekovi, i LOQUEN tablete mogu prouzročiti neke nuspojave. Kažite svome liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku budete li mislili da imate ikoju od niže navedenih nuspojava, ili drugu poteškoću pri uzimanju LOQUEN tableta.
Nuspojave koje su vrlo česte (javljaju se u više od jednog na svakih 10 bolesnika):
- omaglica,
- osjećaj pospanosti (s nastavkom uzimanja tableta može proći)
- glavobolja.
Nuspojave koje su česte (javljaju se u jednog do 10 na svakih 100 bolesnika):
- ubrzano kucanje srca,
- nizak krvni tlak u stojećem položaju, zbog čega se može javiti omaglica ili osjećaj gubitka svijesti
- suha ista,
- zatvor,
- usporena probava,
- osjećaj slabosti,
- oteknuće ruku ili nogu,
- porast tjelesne težine, uglavnom tijekom prvih mjeseci terapije,
- nesvjestica,
- začepljen nos,
- smanjen broj leukocita, povišene vrijednosti jetrenih transaminaza u serumu (AST, ALT).
Nuspojave koje su manje česte (javljaju se u manje od jednog na 100 bolesnika):
- alergijske reakcije, među koje se ubrajaju urtikarija i oteknuće kože,
- konvulzije,
- smanjen broj eozinofila, povišena razina masnoća u krvi i vrijednosti gama GT.
Nuspojave koje su rijetke (javljaju se u manje od jednog na 1000 bolesnika):
- vrućica,
- vrlo izražena pospanost,
- ukočenost mišića,
- znatan porast krvnog tlaka ili broja otkucaja srca,
- smanjena svijest,
- prijapizam (dugotrajna i bolna erekcija).
Dogodi li se išta od niže navedenog, prestanite uzimati LOQUEN tablete i odmah se javite svome liječniku ili najbližoj bolnici.
- Vrućica, ustrajna grlobolja ili ulceracije u ustima, ubrzano disanje, znojenje, ukočenost mišića, osjećaj neuobičajene pospanost ili nesvjestica.
- Konvulzije
- Alergijske reakcije, među koje se ubrajaju urtikarija (koprivnjača), oteknuće kože i oteknuće oko ustiju.
- Prijapizam (dugotrajna i bolna erekcija).
Prijavljeni su i vrlo rijetki slučajevi (mogu se javiti u jednog na 10 000 bolesnika) povišene razine šećera u krvi i pogoršanja od ranije prisutnog dijabetesa. Te su nuspojave rijetke. Većinom su teške te se može pokazati potreba za hitnom medicinskom skrbi.
Ako iznenada prestanete uzimati LOQUEN tablete, mogu se javiti simptomi poput mučnine, povraćanja, nesanice i naglih pokreta, ili se može vratiti Vaša izvorna bolest. Liječnik će Vam možda preporučiti da prije obustave lijeka postupno smanjujete njegovu dozu.
Budete li LOQUEN tablete morali uzimati dugo vremena, lijek može prouzročiti nekontrolirane pokrete, uglavnom pokrete lica i jezika. Dogodi li se to, kažite to svome liječniku.
Neka Vas ovaj popis mogućih nuspojava ne uplaši. U Vas se ne mora javiti nijedna.
Ako zbog svog stanja uzimate drugi lijek i ako je on prouzročio prestanak menstruacije, nakon prelaska na terapiju LOQUEN tabletama ona će se možda vratiti.
O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

ČUVANJE LIJEKA
LOQUEN tablete nemojte uzimati nakon isteka roka valjanosti, koji je označen na pakovanju. Lijek ne treba čuvati ni u kakvim posebnim uvjetima.
Lijek valja čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Upamtite: Ovaj je lijek namijenjen vama. Nemojte ga davati drugim osobama, čak i ako imaju tegobe jednake vašima.
Ova uputa ne sadrži potpune informacije o Vašem lijeku. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili niste sigurni, pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika, koji imaju pristup dodatnim informacijama.

Dodatne informacije
Što sadržavaju LOQUEN tablete?
Djelatna tvar u LOQUEN tabletama je kvetiapinfumarat.
Jedna LOQUEN tableta 25 mg sadržava 25 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata.
Jedna LOQUEN tableta 100 mg sadržava 100 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata.
Jedna LOQUEN tableta 200 mg sadržava 200 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata.

Pomoćne tvari sadržane u jezgri LOQUEN tableta su:
Laktoza hidrat, celuloza,mikrokristalična, kalcijev hidrogenfosfat, dihidrat, hidroksipropilceluloza, natrijev škroboglikolat, talk, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat

Pomoćne tvari sadržane u ovojnici LOQUEN tableta su:
LOQUEN tablete 25 mg
Opadry II pink 31F34566 (laktoza hidrat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol 4000, FD&C yellow 6-sunset yellow (E110) i željezov oksid, crveni (E172) ).
LOQUEN tablete 100 mg
Opadry II yellow 31F32561 (laktoza hidrat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol 4000 i željezov oksid, žuti (E172) ).
LOQUEN tablete 200 mg Opadry II white OY-L-28900 (laktoza hidrat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171) i makrogol 4000).

LOQUEN tablete 25 mg su ružičaste do svijetloružičaste, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s oznakom QE na jednoj strani i brojem 25 na drugoj strani.
LOQUEN tablete 100 mg su žute, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s oznakom QE na jednoj strani i brojem 100 na drugoj strani.
LOQUEN tablete 200 mg su bijele, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s oznakom QE na jednoj strani i brojem 200 na drugoj strani.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja
Filmom obložene tablete.
LOQUEN tablete 25 mg , LOQUEN tablete 100 mg i LOQUEN tablete 200 mg , dostupne se u pakovanju od 60 (6 x 10) tableta u blisteru, u kutiji.

Farmakoterapijska skupina:
Antipsihotici.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 49
Način i mjesto izdavanja
Na recept, u ljekarni.
Datum revizije upute:
Listopad, 2008.

  Pročitajte i ove vezane članke:

  SEROQUEL (kvetiapin)

  Q-PIN (kvetiapin)

  Antipsihotici (neuroleptici)loading...