KVENTIAX (kvetiapin)

KVENTIAX (kvetiapin)
quetiapinum

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.
* Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
* Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
* Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Uputa o lijeku sadržava slijedeće podatke:
1. Što je Kventiax i za što se koristi?
2. Što morate znati prije početka uzimanja Kventiaxa?
3. Kako ćete uzimati Kventiax?
4. Moguće nuspojave
5. Čuvanje Kventiaxa

Kventiax (R) 25 mg
Kventiax (R) 100 mg
Kventiax (R) 150 mg
Kventiax (R) 200 mg
Kventiax (R) 300 mg
Quetiapinum

* Djelatna tvar je kvetiapin u obliku kvetiapinfumarata
* Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, mikrokristalična celuloza, povidon, natrijev škroboglikolat vrste A, magnezijev stearat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol 4000
Tablete 25 mg sadrže željezov oksid, žuti (E172) i željezov oksid, crveni (E172).
Tablete 100 mg sadrže i željezov oksid, žuti (E172).

Farmaceutski oblik
Filmom obložene tablete.

Farmakoterapijska skupina
Antipsihotik - diazepini, oksazepini i tiazepini

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač
KRKA-FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

1. ŠTO JE KVENTIAX I ZA ŠTO SE KORISTI?

Svaka tableta sadržava 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg odnosno 300 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata. Jačine od 25 mg, 100 mg i 200 mg dostupne su u blisterima pod 10 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 30, 60 ili 90 tableta.
Jačine od 150 mg i 300 mg dostupne su u blisterima po 10 tableta, a saka kutija sadrži ukupno 30 ili 60 tableta.
Kventiax pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom antipsihotici, koji poboljšavaju simptome određenih vrsta mentalnih bolesti kao što su halucinacije (ukoliko na primjer, čujete neobjašnjive glasove), čudne i uznemirujuće misli, promjene u Vašem ponašanju, osjećaj usamljenosti i smetenosti.
Kventiax se također može primjenjivati u liječenju kod ljudi koji boluju od poremećaja koji utječe na njihovo raspoloženje pri čemu se osjećaju pretjerano uzbuđeno ili uznemireno. Ljudi s tim poremećajem mogu ustanoviti da im je potrebno manje sna nego obično, da su pričljiviji, te da imaju ubrzani tok misli ili ideja. Pored toga, mogu se osjećati izuzetno razdražljivo.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE POČETKA UZIMANJA KVENTIAXA?

Ne uzimajte Kventiax
- ako ste alergični (preosjetljivi) na kvetiapin ili na bilo koji od ostalih sastojaka Kventiaxa.

Budite posebno oprezni pri uzimanju Kventiaxa
Prije početka liječenja Kventiaxom, obavijestite svog liječnika ako:
- imate bilo kakve zdravstvene poteškoće (kao što su poteškoće sa srcem ili sniženi krvni tlak) ili ste imali moždani udar;
- imate poteškoća s jetrom;
- znate da ste u prošlosti imali sniženi broj bijelih krvnih stanica;
- ste ikada imali epileptičke grčeve (napadaje);
- bolujete od šećerne bolesti.
Ukoliko odlazite na bolničko liječenje, recite medicinskom osoblju da uzimate Kventiax.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.
Obavezno obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove za liječenje:
- infekcija (kao što je ketokonazol),
- anksioznosti,
- depresije,
- epilepsije (kao što su fenitoin ili karbamazepin),
- povišenog krvnog tlaka.
Recite Vašem liječniku ako uzimate lijek koji se naziva tioridazin (antipsihotik), ili ukoliko namjeravate prestati s uzimanjem bilo kojeg od gore navedenih lijekova.

Uzimanje Kventiaxa s hranom i pićem
Lijek se može uzimati neovisno o hrani.
Nemojte uzimati Kventiax zajedno sa sokom od grejpfruta.
Morate voditi računa o tome koliko uzimate alkohola. Zbog kombiniranog učinka Kventiaxa i alkohola mogli biste se osjećati pospano.

Posebna upozorenja
Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća i dojenje
Obavijestite svog liječnika ukoliko ste trudni ili pokušavate zatrudnjeti.
Neškodljivost i učinkovitost kvetiapina kod ljudi za vrijeme trudnoće nije ispitivana.
Dojenje
Obavijestite svog liječnika ukoliko dojite.
Nije poznat stupanj u kojem se kvetiapin izlučuje u majčino mlijeko. Zbog toga se tijekom uzimanja kvetiapina dojenje mora izbjegavati.

Upravljanje vozilima i strojevima
Zbog Vašeg lijeka mogli biste se osjećati pospano. Taj osjećaj može nestati s nastavkom uzimanja tableta. Zbog toga ne smijete upravljati vozilima niti rukovati strojevima dok se ne uvjerite na koji način ove tablete utječu na Vas.

Važni podaci o nekim sastojcima Kventiaxa
Kventiax sadržava LAKTOZU. Ukoliko Vam je Vaš liječnik rekao da ne podnosite određene šećere, upitajte ga za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO ĆETE UZIMATI KVENTIAX?

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Tablete se obično uzimaju dvaput dnevno, progutajte ih čitave uz gutljaj vode.

Točnu dozu će odrediti Vaš liječnik ovisno o vrsti bolesti koju imate. Uobičajena početna doza je:
- 50 mg (dvije tablete od 25 mg) prvog dana, 100 mg drugog dana, 200 mg trećeg dana i 300 mg četvrtog dana; ili
- 100 mg prvog dana, 200 mg drugog dana, 300 mg trećeg dana i 400 mg četvrtog dana.
Nakon toga, liječnik će Vam reći koliko Kventiax tableta trebate uzimati svaki dan. Raspon doze može iznositi od 150 mg do 800 mg svaki dan, ovisno o Vašem osobnom liječenju i potrebama. Ukoliko niste sigurni, upitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

Ukoliko ste osoba starije dobi, ili ako imate poteškoća s jetrom ili bubrezima, liječnik Vam može smanjiti dozu.
NE PREKIDAJTE s uzimanjem svojih tableta čak i ako se osjećate bolje, osim ako Vaš liječnik ne odredi drugačije.
Ako smatrate da je učinak lijeka Kventiax prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ukoliko ste uzeli više Kventiaxa nego što ste trebali
Ako ste uzeli dozu koja je veća od Vaše normalne doze, što je prije moguće zatražite savjet svog liječnika ili najbliže bolnice.

Ukoliko ste zaboravili uzeti Kventiax
Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.
Ako propustite jednu dozu, uzmite tu dozu čim se sjetite. Nemojte uzeti svoju slijedeću dozu u isto vrijeme. Zatim nastavite kao i prije.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, i lijek Kventiax može imati nuspojave.

Nuspojave koje su vrlo česte (mogu se pojaviti kod više od 10 na 100 bolesnika):
vrtoglavica, osjećaj pospanosti (mogu se povući tijekom uzimanja lijeka), glavobolja.

Nuspojave koje su česte (mogu se pojaviti kod 1 do 10 na svakih 100 bolesnika):
suhoća usta, zatvor, poremećaj probave, sniženi broj bijelih krvnih stanica, ubrzano kucanje srca, osjećaj slabosti, oticanje ruku ili nogu, porast težine, začepljen nos, sniženi krvni tlak u stojećem položaju (osobito na početku liječenja Kventiaxom. To može dovesti do vrtoglavice ili osjećaja nesvjestice. U tom slučaju, sjednite ili legnite, sve dok se opet ne budete osjećali bolje).

Nuspojave koje su manje česte (mogu se pojaviti kod manje od 1 na svakih 100 bolesnika):
alergijske reakcije koje mogu uključiti promjene na koži (urtike) i otok kože, epileptičke napadaje (grčeve).

Nuspojave koje su rijetke (mogu se pojaviti kod manje od 1 na svakih 1000 bolesnika):
sindrom sa slijedećim simptomima: vrućica, jako izražena pospanost, ukočenost mišića, izraženi porast krvnog tlaka ili otkucaja srca i smanjeni stupanj svijesti; prijapizam (dugotrajna i bolna erekcija), žutica, povišeni šećer u krvi.

Ukoliko se dogodi bilo što od slijedećeg, PRESTANITE uzimati Kventiax i odmah zatražite savjet liječnika ili najbliže bolnice: vrućica, ubrzano disanje, znojenje, ukočenost mišića i smanjeni stupanj svijesti.

Liječenje Kventiaxom moće utjecati na rezultate pretraga krvi. To je rijetko i ne uzrokuje nužno pojavu poteškoća ili simptoma. U tom slučaju, molimo posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Kod žena kojima je liječenje nekim drugim lijekom uzrokovalo prestanak mjesečnice, prijelaz na Kventiax može dovesti do njezina povratka.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. ČUVANJE KVENTIAXA

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!
Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.
Lijek čuvajte u originalnom pakiranju.

Datum zadnje revizije upute
15. svibanj 2008.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj
16.06.2008.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  Antipsihotici  (neuroleptici)

  Kvetiapin  (quetiapinum)loading...