CADIL (karvedilol)

Uputa o lijeku
Cadil ® 6,25 mg tablete
Cadil ® 12,5 mg tablete
Cadil ® 25 mg tablete
carvedilolum

Molimo vas pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete uzimati lijek!
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika.
Ovaj lijek je propisan vama osobno i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, iako imaju iste simptome kao Vi.

Ova uputa sadrži:
1. Što su Cadil tablete i za što se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati Cadil tablete
3. Kako uzimati Cadil tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Cadil tablete?
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU CADIL TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE?

Karvedilol, djelatna tvar Cadil tableta, spada u skupinu lijekova koji se nazivaju beta-blokatori.
Cadil djeluje  tako da opušta  i širi  krvne žile,  te na taj način snižava krvni tlak, olakšava pumpanje krvi  oslabljenom srčanom mišiću i sprječava bol u prsima. Zbog toga se koristi u liječenju:
• kroničnog zatajenja srca
• hipertenzije (povišenog krvnog tlaka)
• angine pektoris (boli u prsima koja se pojavljuje kada srce ne dobiva dovoljno kisika)
Vaš liječnik može vam uz Cadil propisati i druge lijekove za liječenje navedenih bolesti.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CADIL TABLETE

Nemojte koristiti Cadil tablete:
• ako ste alergični (preosjetljivi) na karvedilol ili neku od pomoćnih tvari navedenih u
poglavlju 6. DODATNE INFORMACIJE.
• ako imate astmu ili neku drugu bolest pluća
• ako imate ozbiljno zadržavanje tekućine u tijelu (oticanje ruku, gležnjeva i stopala) za koje dobivate lijekove u venu (intravenski)
• ako imate bolesnu jetru
• ako imate srčanih problema (npr. srčani blok ili usporen rad srca), jer Cadil nije prikladan za sve srčane bolesti
• ako imate vrlo nizak krvni tlak
• ako imate stanje koje se naziva metabolička acidoza (povećana razina kiselina u krvi)
• ako imate feokromocitom (tumor nadbubrežne žlijezde)
Budite oprezni i provjerite s vašim liječnikom prije uzimanja Cadil tableta:
• ako imate probleme s bubrezima
• ako imate dijabetes (povišen šećer u krvi)
• ako nosite kontaktne leće
• ako ste ikada imali problema sa štitnjačom
• ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju (npr. otežano disanje ili gutanje, iznenadno oticanje ruku, stopala i gležnjeva ili ozbiljan osip)
• ako ste u tijeku liječenja alergije postupkom koji se zove desenzibilizacija
• ako imate problema s cirkulacijom u prstima ruku i nogu (Raynaudov sindrom)
• ako imate ili ste imali psorijazu nakon uzimanja drugih beta-blokatora
• ako imate vrstu angine pektoris koja se naziva Prinzmetalova angina
Uzimanje drugih lijekova
Recite svom liječniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta, jer Cadil može utjecati na djelovanje nekih lijekova ili drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje Cadila.
Recite svom liječniku osobito ako uzimate sljedeće lijekove:
• druge lijekove za srce ili tlak, uključujući tablete za izmokravanje (diuretik), blokatore kalcijevih kanala (npr. diltiazem ili verapamil) i digoksin
• inhibitore monoaminoksidaze (koji se koriste u liječenju depresije)
• lijekove za dijabetes (inzulin ili metformin)
• klonidin (za liječenje visokog krvnog tlaka, migrene te valunga u menopauzi)
• rifampicin (za liječenje infekcija)
• cimetidin (za liječenje probavnih smetnji, žgaravice i čira)
• ciklosporin (nakon transplantacije organa)

Kirurški zahvati
Ako idete na operaciju, recite liječniku da uzimate Cadil, jer neki anestetici mogu još dodatno sniziti krvni tlak.
Trudnoća, dojenje i Cadil tablete
Ako ste trudni, pokušavate ostati trudni ili dojite,  nemojte uzimati Cadil  bez dogovora s liječnikom koji će procijeniti rizik i korist od uzimanja lijeka.
Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima
Za vrijeme uzimanja Cadila možete imati omaglicu. To se uglavnom događa na početku liječenja, prilikom promjene doze ili  ako pijete alkohol.  Ako osjetite omaglicu ili neki drugi problem koji može utjecati na reakcije, nemojte upravljati vozilima, koristiti alate ili raditi na stroju.
Važne informacije o nekim sastojcima Cadil tableta
Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati Cadil posavjetujte se sa svojim liječnikom.
O laktozi treba voditi računa, također i kod pacijenata sa šećernom bolesti.

3. KAKO UZIMATI CADIL TABLETE?

Uvijek uzimajte Cadil tablete onako kako vam je propisao liječnik.
Cadil nije prikladan za djecu mlađu od 18 godina.
Progutajte tabletu s tekućinom, najbolje vodom.
Kronično zatajenje srca
• tablete trebate uzimati svaki dan u isto vrijeme, uz obrok
• uobičajena početna doza je 3,125 mg  (pola tablete od 6,25  mg) dva puta dnevno, kroz 2 tjedna
• zatim se doza povećava postupno, kroz nekoliko tjedana, sve do 25 mg dva puta dnevno
• ako imate više od 85 kg, doza se može povećati do 50 mg dva puta dnevno
• ako niste uzimali Cadil dulje od 2 tjedna, recite svom liječniku jer će vas morati vratiti na početnu dozu
Visoki tlak
• uobičajena početna doza je 12,5 mg jednom dnevno kroz 2 dana
• nakon toga se doza povećava na 25 mg, jednom dnevno
• ukoliko vam krvni tlak nije odgovarajuće kontroliran, liječnik vam može postupno kroz nekoliko tjedana povećati dozu sve do 50 mg na dan
• ako ste starije dobi, vjerojatno nećete trebati uzimati više od 12,5 mg na dan
Angina pektoris
• Odrasli: uobičajena početna doza je 12,5 mg dva puta dnevno kroz 2 dana, a zatim se povećava na 25 mg dva puta dnevno
• Starije osobe:  Početnu dozu i dozu održavanja će odrediti vaš liječnik. Uobičajena maksimalna doza je ukupno 50 mg dnevno, podijeljeno u nekoliko manjih doza

Ako uzmete više Cadil tableta od propisanog
Ako ste uzeli previše tableta, odmah se javite liječniku. Sa sobom ponesite tablete i kutiju kako bi liječnik znao o kojem lijeku se radi. Može se javiti usporen rad srca, omaglica, poteškoće disanja, umor.
Ukoliko ste zaboravili uzeti Cadil tablete
Uzmite dozu što prije i dalje nastavite uzimati tablete kako je propisano. No, ako je uskoro vrijeme za novu dozu, nemojte uzimati zaboravljenu dozu nego nastavite dalje normalnim ritmom uzimanja. Nemojte uzeti duplu dozu da nadoknadite propuštenu.
Kada i kako prestati uzimati Cadil tablete?
Nemojte nikada iznenada prestati uzimati Cadil., bez dogovora s vašim liječnikom. Možete imati nuspojave zbog naglog prestanka uzimanja lijeka. Vaš liječnik će vas uputiti kako da postepeno reducirate dozu i tek onda prekinete ovu terapiju.
Imate li dodatnih pitanja o korištenju ovoga lijeka, pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao  i drugi lijekovi,  Cadil tablete  mogu kod nekih ljudi uzrokovati  nepoželjne učinke (nuspojave), no većina pacijenata ih neće imati.
Moguće nuspojave kod liječenja kroničnog zatajenja srca
Vrlo česte nuspojave (pojavljuju se kod više od 1 osobe od 10 koje uzimaju lijek)
Omaglica, glavobolja (obično je blaga i javlja se na početku liječenja), osjećaj slabosti i umora.
Česte nuspojave (pojavljuju se kod 1-10 osoba od 100 koje uzimaju lijek)
Povećanje tjelesne težine, povišene vrijednosti kolesterola u krvi, poremećaj kontrole šećera kod pacijenata s dijabetesom, usporen rad srca, nizak krvni tlak (osjećaj omaglice, osobito nakon ustajanja), zadržavanje tekućine (oticanje dijelova tijela, npr. šaka, stopala, gležnjeva i nogu), mučnina, proljev, problemi s vidom.
Manje česte nuspojave (pojavljuju se kod 1-10 osoba od 1000 koje uzimaju lijek)
Nesvjestica, problemi sa srcem prilikom povećanja doze Cadila.
Rijetke nuspojave (pojavljuju se kod 1-10 osoba od 10 000 koje uzimaju lijek)
Smanjen broj krvnih pločica (pojava modrica i krvarenje iz nosa), smanjen broj ostalih krvnih stanica (što može dovesti do infekcija u ustima, desnima, ždrijelu i plućima), problemi s bubrezima (osjećaj umora, lako dobivanje modrica, smanjeno mokrenje).
Ostale nuspojave kod liječenja kroničnog zatajenja srca
Povećano znojenje, kožni osip, problemi s kontroliranjem urina (inkontinencija) kod nekih žena.

Moguće nuspojave kod liječenja visokog tlaka ili angine pektoris
Česte nuspojave (pojavljuju se kod 1-10 osoba od 100 koje uzimaju lijek)
Omaglica, umor i glavobolja (obično su blagi i javljaju se na početku liječenja), usporen rad srca i vrtoglavica prilikom ustajanja (češći na početku liječenja), problemi s disanjem (zviždanje u plućima, kratak dah, stezanje u prsima), bolovi u trbuhu, probavne smetnje, proljev, bolovi u rukama i stopalima, suhoća oka.
Manje česte nuspojave (pojavljuju se kod 1-10 osoba od 1000 koje uzimaju lijek)
Depresivno raspoloženje, poremećaj spavanja,  osjećaj  škakljanja ili utrnutosti ruku i stopala, osjećaj slabosti i umora, nesvjestica, nizak krvni tlak (omaglica), problemi s cirkulacijom ruku i nogu (hladne ruke i noge,  blijeda koža,  škakljanje ili bol u prstima, bol u nogama koja se pogoršava hodanjem), problemi sa srcem (bol u prsima, umor, kratak dah, oticanje ruku i nogu), zatvor, loše osjećanje, pojačano znojenje, kožne promjene (osip koji može zahvatiti veliki dio tijela, urtikarija, suha koža, svrbež), problemi s vidom, problemi s erekcijom.
Rijetke nuspojave (pojavljuju se kod 1-10 osoba od 10 000 koje uzimaju lijek)
Smanjen broj krvnih pločica (pojava modrica i krvarenje iz nosa), smanjen broj ostalih krvnih stanica (što može dovesti do infekcija u ustima, desnima, ždrijelu i plućima), ostale promjene vrijednosti krvnih testova, začepljen nos, zviždanje pri disanju, simptomi nalik gripi, suha usta, žuljanje u očima, promjene učestalosti mokrenja, alergijske reakcije (problemi s disanjem ili gutanjem zbog iznenadnog oticanja ždrijela, lica, šaka, stopala i gležnjeva).
Ostale nuspojave kod liječenja visokog tlaka ili angine pektoris
Problemi s kontrolom šećera u krvi kod dijabetičara, razvoj uočljivih simptoma dijabetesa kod ljudi koji su dotada imali vrlo blagi oblik (tzv.prikriveni  dijabetes), problemi s kontroliranjem urina (inkontinencija) kod nekih žena.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika!

5. KAKO ČUVATI CADIL TABLETE?

Lijek se mora čuvati na temperaturi ispod 25°C, izvan dohvata i pogleda djece.
Cadil tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, označenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Cadil tablete sadrže?
Aktivna tvar je  karvedilol.  Jedna tableta sadrži  6,25 mg,  12,5 mg ili  25 mg karvedilola,  te sljedeće pomoćne tvari: laktoza hidrat, povidon, saharoza, krospovidon, magnezijev stearat, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.
U Cadil 6,25 mg se još nalazi  željezov oksid, žuti (E172)
U Cadil 12,5 mg se još nalaze željezov oksid, žuti (E172) i željezov oksid, crveni (E172)

Kako Cadil tablete izgledaju i kako su pakirane?
Cadil 6,25 mg tablete su gotovo bijele do žute, okrugle tablete s razdjelnim urezom na jednoj strani tablete. Pakirane su po 28 tableta, u blisteru, u kutiji.
Cadil 12,5 mg tablete su  gotovo bijele do ružičaste, okrugle tablete s razdjelnim urezom na jednoj strani tablete. Pakirane su po 28 tableta, u blisteru, u kutiji.
Cadil 25 mg tablete su  bijele do gotovo bijele, okrugle tablete s razdjelnim urezom na jednoj strani tablete. Pakirane su po 28 tableta, u blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska
Ime i adresa proizvođača
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka
na recept, u ljekarni
Datum revizije upute
Rujan 2009.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  KARVEDILOL (carvedilolum)

  ... ...loading...