Litij karbonat Jadran (litij-karbonat)

Naziv: Litij karbonat Jadran 300 mg tablete
Djelatna tvar: lithii carbonas
Farmaceutski oblik: tablete
Pakovanje: 100 tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji
Proizvođač: Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, R. Hrvatska
Nositelj odobrenja: Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka
Sastav: 1 tableta sadržava 300 mg litij-karbonata
Način izdavanja: na recept, u ljekarnama
Način propisivanja: ponovljivi recept
ATK: N05AN01
Litij karbonat Jadran (lithii carbonas)

LITIJ KARBONAT JADRAN 300mg tablete
lithii carbonas

Što sadržava Litij karbonat Jadran
1 tableta sadržava 300 mg litij-karbonata.
Pomoćne tvari: laktoza monohidrat, povidon, krospovidon, mikrokristalična celuloza, talk, magnezij-stearat.
Farmaceutski oblik i veličina pakiranja
100 tableta u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim (PP) zatvaračem i plastičnim (PE) podmetačem ispod zatvarača, u kutiji.

Farmakoterapijska grupa
Litij karbonat je antipsihotik.

Nositelj odobrenja i proizvođač
 “JADRAN” - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska
Način i mjesto izdavanja
Izdaje se na liječnički recept, u ljekarnama.

Zašto se Litij karbonat koristi
Litij karbonat se koristi za liječenje manije ili manično-depresivne psihoze te prevenciji ponovne pojave epizoda depresije. Ponekad se koristi za liječenje i drugih poremećaja ponašanja.

Tko ne bi trebao koristiti Litij karbonat
Prije uzimanja litija upozorite liječnika:
- ako ste alergični na litij ili bilo koji sastojak lijeka,
- ako ste imali ili imate bolest bubrega,
- ako ste imali problema sa srcem ili drugih problema kao npr. povišeni krvni tlak,
- ako imate Addisonovu bolest,
- ako ste trudna ili namjeravate zatrudnjeti,
- ako dojite.

Mjere opreza
Prije uzimanja litij karbonata posavjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste alergični ili uzimate još neke lijekove.
Prije uzimanja litija liječnik vam treba prekontrolirati:
- bubrege i analizirati urin,
- štitnu žlijezdu,
- srce.
Potrebno je redovito kontrolirati koncentraciju litija u serumu u svih bolesnika, a u starijih posebno zbog smanjene bubrežne funkcije.

Koji lijekovi mogu dovesti do interakcija s Litij karbonatom
Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika uzimate li ili ste prije kratkoga vremena uzimali bilo koji drugi lijek, pa i onda ako ste ga dobili bez recepta.
Oprez je potreban ako uz liječenje još imate i:
- diuretike (lijekovi za vodu) - pospješuju izlučivanje natrija, pa je potrebno pažljivo pratiti koncentraciju litija u serumu.
- lijekove koji sadrže natrij i hrana (natrij bikarbonat, natrij klorid) pojačavaju izlučivanje litija te smanjuju terapijski učinak litija.
- metronidazol, metildopa i sumatriptan mogu pojačati učinak litija zbog smanjenog izlučivanja litija.
- fenotiazin, haloperidol.
- blokatore kalcijskih kanala (verapamil, diltiazem) ili propranolol.
- lijekove za liječenje depresije (fluvoksamin, fluoksetin, sertralin).
- nesterodni protuupalni lijekovi smanjuju izlučivanje litija.
- neuromuskularni blokatori (pankuronij i sukcinilkolin) - barem tri dana prije primjene ovih lijekova valja izostaviti litij.
- neuroleptici i litij se uobičajeno kombiniraju iako je opisano nekoliko slučajeva encefalopatije. Inhibitori monoaminooksidaze u kombinaciji s litijem korisni su za liječenje rezistentne depresije. Karbamazepin i drugi antikonvulzivi koriste se umjesto ili u kombinaciji s litijem pri njegovim preventivnim indikacijama.

Posebna upozorenja
Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek!

Trudnoća
Litij može djelovati štetno tijekom trudnoće. Ukoliko je liječenje litijem neizbježno, često praćenje litija u serumu tijekom cijele trudnoće i rođenja djeteta je potrebno.
Preporučljivo je da žene u fertilnoj dobi koje će uzimati litij uzimaju i kontracepcijsko sredstvo.
Dojenje

Litij se izlučuje u majčinu mlijeku. Tijekom dojenja lijek se ne smije koristiti.
Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Litij karbonat smanjuje sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima.

Kako uzimati Litij karbonat
Točno se pridržavajte liječnikovih uputa. Doze ne smijete mijenjati niti prekidati liječenje bez prethodnoga savjetovanja s liječnikom.
Kod primjene litija redovno je praćenje koncentracije litija u plazmi obavezno. Dok nisu postignuti zadovoljavajući uvjeti za rutinsko praćenje koncentracije litija u plazmi liječenje litijem se ne započinje. Na početku primjene koncentracije litija u plazmi trebaju se pratiti jednom tjedno sve dok se koncentracija litija ne stabilizira, nakon toga sljedećih mjesec dana koncentracija litija se određuje
jednom tjedno, a zatim jednom u mjesec dana. Ukoliko se pojave znakovi trovanja litijem, pri promjeni doziranja, pri pojavi neke druge bolesti, znakova manične ili depresivne bolesti ili ako se pojave značajne promjene u koncentraciji natrija ili unosa tekućine potrebno je dodatno određivanje koncentracije litija u plazmi. U bolesnika koji imaju u terapiji neki lijek koji interferira s metabolizmom litija (npr. diuretici, nesteroidni antireumatici) potrebno je učestalije praćenje litija u plazmi. Kako se bioraspoloživost može razlikovati između formulacija, tako da ako se promijeni lijek, koncentraciju lijeka potrebno je pratiti u krvi jednom tjedno dok se ponovno ne uspostavi ravnoteža.

Akutna manija
Liječenje treba započeti u bolnici gdje je moguće provesti redovito mjerenje koncentracije litija u plazmi. Dozu litija treba prilagoditi kako bi koncentracija litija u plazmi, 12 sati nakon zadnje primjenjene doze, iznosila 0,6-1,0 mmol/l. Potrebna koncentracija litija u plazmi može se postići na nekoliko načina. Koji god način se provede, redovne kontrole koncentracije litija u plazmi moraju se provesti kako bi se osigurala terapijska koncentracija litija. Za dosljedne je rezultate neophodno da uzorci krvi budu uzeti 12 sati nakon zadnje primjenjene doze.
1. 1000-1500 mg litij karbonata se primjenjuje dnevno prvih 5 dana. Uzorci krvi se uzimaju 12 sati nakon zadnje primjenjene doze peti dan, a doza litij karbonata je prilagođena da bude unutar terapijskih granica. Nakon toga, redovita mjerenja koncentracije litija u plazmi moraju se provoditi. Prema rezultatima prilagođavati dozu litija, ako je potrebno. Točna početna doza litija treba se odrediti s obzirom na godine i tjelesnu težinu bolesnika; mlađi bolesnici obično zahtijevaju veću dozu od prosječne, a stariji bolesnici zahtijevaju niže doze.
2. Provodi se test klirensa litija i početna doza se određuje na osnovu rezultata klirensa. Čak i kada je početna doza određena na ovaj način, poželjno je kontrolirati koncentraciju litija u plazmi jednom tjedno tijekom tri tjedna, a svako prilagođavanje doze provodi se na osnovu zadnjih dobivenih rezultata mjerenja litija u plazmi.
Većina navedenoga se primjenjuje u liječenju hipomanije i manije, ali bolesnik (ako nije jako bolestan) može započeti liječenje i bez hospitalizacije u slučaju da postoje uvjeti za redovito mjerenje litija u plazmi. U tom slučaju uzorci se moraju analizirati unutar tjedan dana.

Prevencija recidiva afektivnih poremećaja (uključujući unipolarnu maniju, unipolarnu depresiju i bipolarnu manično-depresivnu bolest): niske doze od 300-400 mg litij karbonata mogu se davati tijekom prvih 7 dana. Uzorci krvi za mjerenje litija uzimaju se 12 sati nakon zadnje doze te se doza litij karbonata nakon toga prilagođava da koncentracija u plazmi bude između 0,4-0,8 mmol/l. Toksični simptomi su obično povezani s koncentracijom u plazmi iznad 1,5 mmol/l.

Primjena u starijih
Kao što je navedeno za prevenciju recidiva afektivnih poremećaja, ali nakon 12 sati koncentracija litija u plazmi trebala bi biti između 0,4-0,7 mmol/l. Toksični simptomi su obično povezani s koncentracijom u plazmi iznad 1,0 mmol/l.
Primjena u djece
Ne preporučuje se.

Moguće nuspojave
Kao i svi ostali lijekovi i Litij karbonat može izazvati nuspojave!
Litij ima usku terapijsku širinu, pa su stoga i nuspojave uz primjenu ovog preparata česte.
Najčešće su to gastrointestinalne, od strane SŽS-a i bubrežne nuspojave. Obično su ovisne o dozi i javljaju se uz koncentraciju litija u serumu veću od 1,0-1,3 mmol/l. Nuspojave na SŽS-u se javljaju i uz koncentracije manje od 1,0 mmol/l, a češće su u starijih bolesnika i djece. Druge nuspojave, osobito gastrointestinalne javljaju se uz visoke vršne koncentracije litija u serumu. Najčešće se u početku liječenja javljaju mučnina, povraćanje, proljev i fini tremor prstiju i ruku. Poliurija se javlja kao posljedica smanjene sposobnosti koncentracije u bubrezima. Dugotrajno liječenje može izazvati povećanje tjelesne težine, poremećaj govora, rada štitne žlijezde te poremećaj hoda, vrtoglavicu, nevoljne kontrakcije mišića, konvulzije, pospanost, razdražljivost, depresiju, tjeskobu, emocionalna labilnost, aritmije, bradikardiju, diabetes insipidus. Ostale nuspojave uključuju smetnje koncentracije i pamćenja, metalan okus u ustima, poremećaj elektrolita, blage edeme potkoljenica te pothlađenost. Litij može izazvati pogršanje psorijaze i akneiformne erupcije. Može se javiti neuroleptički maligni sindrom.
O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ako ste uzeli više Litij karbonata nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.
Simptomi
Pogoršanje gastrointestinalnih simptoma, slabost u mišićima, poremećaj koordinacije,  mamurnost ili letargija mogu biti rani znakovi intoksikacije.
S povećanjem toksičnih učinaka javlja se ataksija, vrtoglavica, šum u ušima, zamućenje vida, grubi tremor, grčevi u mišićima te veće količine razrijeđenoga urina. Ukoliko su koncentracije u krvi iznad 2-3 mmol/l, povećava se dezorijentiranost, a mogu nastati konvulzije, koma i smrt.
Liječenje
Liječenje litijem treba odmah prekinuti i pratiti koncentraciju lijeka svakih 6 sati. Ukoliko je lijek uzet nedavno, može se provesti ispiranje želuca. Posebna pažnja mora biti usmjerena na održavanje volumena tekućine i elektrolita te adekvatne bubrežne funkcije.
Diuretici koji povećavaju izlučivanje natrija se ne smiju koristiti. Forsirana alkalna diureza se može primjeniti. Ukoliko se stanje bolesnika pogoršava, peritonealna ili hemodijaliza treba biti hitno provedena sve dok serum i dijalizatorska tekućina budu bez litija.
Serumska koncentracija litija treba biti praćena barem sljedećih 7 dana jer je moguće dodatno povećanje koncentracije u krvi radi otpuštanja litija iz tkiva.

Rok valjanosti
Otisnut je na pakovanju.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.
Način čuvanja
Čuvati na suhom mjestu, izvan dohvata djeci.
Datum zadnje revizije upute
Prosinac, 2005.
Rješenje o odobrenju za stavljanje lijeka u promet
UP/I-530-09/05-02/716 od 24. veljače 2006.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...