LIZINOPRIL H FARMAL (lizinopril + hidroklorotiazid)

Uputa o lijeku
Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tablete
Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tablete
Lizinopril, hidroklorotiazid

Molimo vas pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete uzimati lijek! Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika. Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, iako
imaju iste simptome kao Vi.

Ova uputa sadrži:
1. Što su Lizinopril H Farmal tablete i za što se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati Lizinopril H Farmal tablete
3. Kako uzimati Lizinopril H Farmal tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Lizinopril H Farmal tablete?
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU LIZINOPRIL H FARMAL TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE?

Lizinopril H  Farmal  tablete koriste se  za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija). Sadrže dvije djelatne tvari: lizinopril i hidroklorotiazid koje svaka na svoj način djeluju na snižavanje povišenog krvnog tlaka.
Lizinopril pripada grupi lijekova pod nazivom ACE inhibitori koji djeluju tako da šire krvne žile, što pomaže u smanjenju krvnog tlaka.
Hidroklorotiazid pripada grupi lijekova koji se nazivaju tiazidski diuretici a pomažu tijelu da se putem mokraće riješi viška vode i soli (npr. natrija) čime djeluju na snižavanje tlaka.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIZINOPRIL H FARMAL TABLETE

Nemojte uzeti Lizinopril H Farmal tablete:
• ako ste preosjetljivi (alergični) na lizinopril, hidroklorotiazid ili bilo koji drugi sastojak lijeka (svi sastojci navedeni su u poglavlju 6. DODATNE INFORMACIJE)
• ako ste imali alergijsku reakciju na neki ACE inhibitor.
Alergijska reakcija može se manifestirati iznenadnim oticanjem ruku, stopala, gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla, što može dovesti do otežanog disanja ili gutanja.
• ako imate hereditarni angioedem-stanje zbog kojega ste skloni oticanju kakvo je opisano prethodno (ukoliko niste sigurni, pitajte liječnika))
• ako ste alergični lijekove iz skupine sulfonamida (ukoliko niste sigurni, pitajte liječnika)
• ako ne mokrite
• ako imate teško oštećenje bubrežne funkcijeako imate teško oštećenje jetrene funkcije
• ako ste više od 3 mjeseca trudni (čak i u ranoj trudnoći je najbolje izbjegavati uzimanje Lizinopril H Farmal tableta-vidi u poglavlju Trudnoća, dojenje i Lizinopril H Farmal tablete)
Budite oprezni i posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja Lizinopril H Farmal tableta:
• ako imate suženje (stenozu) aorte ili bubrežne arterije
• ako imate zadebljani srčani mišić (hipertrofična kardiomiopatija)
• ako imate problema s krvnim žilama (kolagena vaskularna bolest)
• ako imate nizak krvni tlak (može se očitovati kao omaglica ili ošamućenost, osobito pri ustajanju)
• ako imate problema s bubrezima, idete na dijalizu ili imate transplantirani bubreg
• ako imate problema s jetrom
• ako imate dijabetes
• ako ste nedavno imali proljev ili ste povraćali
• ako ste na dijetalnom režimu prehrane sa smanjenim unosom soli
• ako imate visok kolesterol i liječite se LDL aferezom
• ako  imate sistemski lupus eritematozus (autoimuna bolest koja može zahvatiti  kožu, srce, pluća, bubrege, zglobove i živčani sustav)
• ako se trebate podvrgnuti desenzibilizaciji radi smanjivanja alergije na ubode pčela ili osa (uzimanje Lizinopril H Farmal tableta za vrijeme desenzibilizacije može uzrokovati ozbiljne alergijske reakcije)
• ako se trebate podvrgnuti kirurškom zahvatu i anesteziji (uključujući i stomatološki zahvat) jer je moguć iznenadni pad krvnog tlaka kada se  anestezija  primijeni za vrijeme uzimanja Lizinopril H Farmal tableta
• ako ste trudni ili planirate trudnoću (uzimanje Lizinopril H Farmal tableta se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a zabranjeno je nakon trećeg mjeseca trudnoće)
Uzimanje drugih lijekova
Recite svom liječniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Uzimanje nekih lijekova istovremeno s  Lizinopril H Farmal  tabletama može utjecati na njihovu učinkovitost.
Osobito je važno da liječnik zna da uzimate sljedeće lijekove:
• druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka
• diuretike (tablete za mokrenje)
• nesteroidne protuupalne lijekove (npr. indometacin) koji se koriste za liječenje boli i/ili upale zglobova
• lijekove za depresiju (triciklički i tetraciklički antidepresivi)
• lijekove za liječenje psihičkih poremećaja, uključujući litij
• aspirin (acetilsalicilna kiselina) u dozi većoj od 3 grama na dan
• lijekove koji povećavaju razinu kalija u krvi, poput tableta kalija, diuretika koji čuvaju kalij ili nadomjestaka soli koji sadrže kalij
• kalcijeve soli
• inzulin ili tablete za snižavanje šećera u krvi
• lijekove za liječenje astme
• lijekove za prehladu ili druge lijekove koji smanjuju začepljenost nosa
• lijekove koji slabe imunološki odgovor organizma (imunosupresivi poput ciklosporina)
• alopurinol (za giht)
• lijekove za nepravilan rad srca (poput prokainamida)
• srčane glikozide (za liječenje zatajenja srca)
• lijekove koji sadrže zlato, npr. natrijev aurotiomalat, koji mogu biti primijenjeni u obliku injekcija
• injekcije amfotericina B (za liječenje gljivičnih infekcija)
• karbenoksolon (za liječenje ulkusa ili upale u grlu ili ustima)
• kortikosteroide
• kortikotropin (hormon)
• lijekove za liječenje zatvora (laksativi)
• kolestiramin i kolestipol (za snižavanje vrijednosti kolesterola, sprječavanje proljeva ili
smanjivanje svrbeža)
• lijekove za opuštanje mišića, poput tubokurarina
• trimetoprim (antibiotik)
• sotalol (beta-blokator)
• lovastatin (za snižavanje vrijednosti kolesterola)
• dekstran sulfat (koristi se pri LDL aferezi za snižavanje vrijednosti kolesterola)
• kemoterapiju kod karcinoma (citostatici)
• druge lijekove koji imaju učinak na srce koji se naziva torsades dr pointes
Trudnoća, dojenje i Lizinopril H Farmal tablete
Recite svom liječniku ako ste trudni ili planirate trudnoću. Uzimanje Lizinopril H Farmal tableta se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a zabranjeno je nakon trećeg mjeseca trudnoće jer mogu štetno djelovati na dijete. Ukoliko planirate trudnoću ili zatrudnite za vrijeme uzimanja Lizinopril H Farmal tableta, odmah se javite svom liječniku koji će izabrati prikladniji lijek za Vas.
Recite svom liječniku ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporučuje se uzimati  Lizinopril H Farmal tablete za vrijeme dojenja, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je rođeno prerano. Ukoliko dojite, liječnik će izabrati prikladniji lijek za Vas.
Vožnja i upravljanje strojevima
Lizinopril H  Farmal  tablete mogu utjecati na sposobnost za vožnju i upravljanje strojevima, osobito na početku uzimanja, prilikom promjene doze ili u kombinaciji s alkoholom. Ukoliko je kod Vas takav slučaj, vožnja ili upravljanje strojevima ne preporučuju. Potrebno je prvo vidjeti na koji način Lizinopril H Farmal tablete utječu na vas.

3. KAKO UZIMATI LIZINOPRIL H FARMAL TABLETE?

Uvijek uzimajte Lizinopril H Farmal tablete onako kako vam je liječnik propisao.
Uobičajena doza lijeka je jedna tableta jednom na dan. Liječnik će Vam propisati tablete koje su odgovarajuće jačine za Vas. Ukoliko je potrebno, liječnik može povećati dozu na dvije tablete na dan.
Prilikom uzimanja lijeka,  progutajte tabletu s vodom. Nastojte uzimati tabletu u isto vrijeme svaki dan.
Budite osobito oprezni prilikom uzimanja prve doze ili pri povećanju doze lijeka, jer može doći do izrazitijeg pada tlaka što možete osjetiti kao omaglicu ili ošamućenost. Ukoliko do toga dođe može Vam pomoći ako legnete. Ako se zabrinuti, obratite se svom liječniku.
Nastavite s uzimanjem lijeka toliko dugo koliko Vaš liječnik smatra da je potrebno.  Nemojte prestati uzimati tablete na svoju ruku čak i ako se osjećate dobro. Liječenje povišenog krvnog tlaka je dugotrajno (često i doživotno).
Djeca
Lizinopril H Farmal tablete nisu namijenjene liječenju djece.
Ukoliko uzmete više Lizinopril H Farmal tableta od propisanog
Ako ste uzeli previše tableta, javite se liječniku. Sa sobom ponesite tablete i/ili kutiju kako bi liječnik znao o kojem lijeku se radi.
Ukoliko ste zaboravili uzeti Lizinopril H Farmal tablete
Važno je tablete uzimati redovito. Ako ste ipak zaboravili uzeti dozu, uzmite tabletu  čim se sjetite. No ako je uskoro vrijeme za iduću tabletu, preskočite zaboravljenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako bi nadoknadili propuštenu.
Imate li dodatnih pitanja o korištenju ovoga lijeka, pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Lizinopril H  Farmal  tablete se u pravilu dobro podnose, ali poput drugih lijekova mogu kod nekih ljudi izazvati nuspojave.
Lizinopril H Farmal tablete sadrže dvije djelatne tvari: lizinopril i hidroklorotiazid. Slijedeće nuspojave zabilježene su prilikom uzimanje neke od djelatnih tvari, što znači da se mogu javiti prilikom uzimanja Lizinopril H Farmal tableta:
Moguće nuspojave tijekom uzimanja lizinoprila
Ozbiljne  alergijske reakcije javljaju se  rijetko (kod  manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek). Ukoliko imate ozbiljnu alergijsku reakciju, prestanite uzimati Lizinopril H Farmal tablete i odmah se javite liječniku. Znakovi alergijske reakcije mogu biti: iznenadno oticanje lica, usana, jezika ili grla (što može otežavati disanje i/ili gutanje), oticanje ruku, stopala i gležnjeva, jak svrbež kože uz pojavu crvenih, uzdignutih kožnih promjena (urtikarija).
Oštećenje jetre javlja se vrlo rijetko (kod manje od 1 osobe na 10000 osoba koje uzimaju lijek). Znakovi jetrenog oštećenja mogu biti žutilo kože i/ili bjeloočnica, tamno obojani urin, gubitak apetita. Ukoliko primijetite nešto od ovoga, odmah se javite liječniku.
Nuspojave koje se javljaju često (kod više od 1 na 100 a manje od 1 na 10 osoba koje uzimaju lijek)
• glavobolja; omaglica ili ošamućenost, osobito prilikom naglog ustajanja; nesvjestica; proljev; povraćanje; suhi kašalj koji ne prestaje; problemi s bubrezima (koji su vidljivi u krvnim testovima)
Nuspojave koje se javljaju manje često (kod više od 1 na 1000 a manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek)
• promjene raspoloženja, uključujući  depresiju;  osjećaj trnjenja i bockanja; vrtoglavica; poremećaj okusa; poremećaj spavanja; srčani infarkt ili moždani udar; neuobičajeno lupanje srca; promjena boje na prstima ruku i nogu; curenje nosa; mučnina; bolovi u trbuhu i loša probava; promjene vrijednosti krvnih testova koji pokazuju funkciju jetre; osip; svrbež; nemogućnost postizanja erekcije (impotencija); osjećaj slabosti; umor; povećane vrijednosti nekih krvnih testova (urea, kreatinin ili kalij))
Nuspojave koje se javljaju rijetko (kod više od 1 na 10000 a manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju lijek)
• promjene broja nekih krvnih stanica koje se mogu očitovati kao umor i bljedilo; smetenost; promjene osjeta njuha; suha usta; kožni osip s tamno crvenim, uzdignutim promjenama koje svrbe (urtikarija); gubitak kose (alopecija); psorijaza; infekcija krvi; poremećaj funkcije bubrega; povećane grudi kod muškaraca; snižene vrijednosti natrija u krvi koje se mogu očitovati kao slabost, umor, glavobolja, mučnina, povraćanje i grčevi
Nuspojave koje se javljaju vrlo rijetko (kod manje od 1 osobe na 10000 osoba koje uzimaju lijek)
• problemi s koštanom srži ili smanjen broj krvnih stanica i/ili krvnih pločica koji se mogu očitovati kao umor, infekcija, povišena tjelesna temperatura, kratak dah, lako stvaranje modrica ili krvarenje; otečene žlijezde (limfni čvorovi); pojačan imunološki odgovor organizma (autoimune bolesti); snižene vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija) što se može očitovati kao glad, slabost, znojenje i ubrzan rad srca;  iznenadni osjećaj piskutanja pri disanju ili kratkoće daha (bronhospazam); upala pluća (disanje može biti otežano); upala sinusa (osjećaj punoće i bolnosti u području lica); eozinofilna pneumonija s kombinacijom simptoma: upala sinusa, stanje slično gripi, otežano disanje, bol u području trbuha ili crijeva, kožni osip, osjećaj trnjenja i bockanja u rukama  i nogama; upala gušterače (uzrokuje umjerenu do jaku bol u trbuhu); oticanje crijeva koje može uzrokovati iznenadnu bol u trbuhu, proljev i povraćanje; znojenje; ozbiljni kožni poremećaji ili osip (crvenilo, mjehuri i ljuštenje kože koji se mogu razviti vrlo brzo i mogu biti praćeni mjehurićima u usnoj šupljini i nosu); smanjeno izlučivanje ili potpuni prestanak izlučivanja mokraće
Moguće nuspojave tijekom uzimanja hidroklorotiazida (učestalost nije poznata)
Upala žlijezda slinovnica; smanjen broj krvnih stanica ili krvnih pločica koji se mogu očitovati kao umor, infekcija, povišena tjelesna temperatura, kratak dah, lako stvaranje modrica ili krvarenje; gubitak apetita; povišene vrijednosti šećera u krvi; šećer u mokraći; povišena razina urične kiseline u krvi; promjene razine nekih tvari u krvi (npr. nizak natrij i kalij) koji se mogu očitovati kao mišićna slabost, žeđ, osjećaj trnjenja i bockanja u rukama i nogama, grčevi ili mučnina; povišene ili visoke vrijednosti masnoća u krvi (uključujući kolesterol); osjećaj nemira; depresija; poremećaj spavanja; omamljenost; kratkotrajno zamagljen vid ili poremećaj vida kod kojega stvari izgledaju žuto; vrtoglavica; nesvjestica (osobito prilikom ustajanja); oštećenje krvnih žila što uzrokuje crvene ili ljubičaste mrlje po koži; otežano disanje (ukoliko se radi o upali pluća ili nakupljanju tekućine u plućima); smetnje probave; proljev; zatvor; upala gušterače s umjerenom do jakom boli u trbuhu; žutilo kože ili bjeloočnica (žutica); kožne promjene, uključujući osip zbog osjetljivosti na sunce, osip, teški osip koji se razvija brzo s mjehurima ili ljuštenjem kože, a može biti praćen i mjehurićima u usnoj šupljini, pogoršanje postojećih reakcija nalik lupusu eritematozusu ili pojava neuobičajenih kožnih reakcija; alergijske reakcije; grčevi i slabost mišića; problemi s bubrezima koji mogu biti ozbiljni (vidljivi u krvnim testovima); povišena tjelesna temperatura; slabost;
Nemojte biti zabrinuti zbog ovog popisa mogućih nuspojava jer je moguće da ne dobijete niti
jednu od njih.
O svakoj nuspojavi obavijestite vašeg liječnika ili ljekarnika!

5. KAKO ČUVATI LIZINOPRIL H FARMAL TABLETE?
Lijek se mora čuvati pri temperaturi do 25°C.
Lijek se mora čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, označenom na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Lizinopril H Farmal tablete sadrže?
1  Lizinopril H  Farmal  10 mg/12,5 mg  tableta sadržava  10 mg  lizinoprila  u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida, te sljedeće pomoćne tvari:
manitol (E421); kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; škrob, prethodno geliran; karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat; željezov oksid, žuti (E172); željezov oksid, crveni (E172)
1  Lizinopril H  Farmal  20 mg/12,5 mg  tableta sadržava 20 mg lizinoprila  u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida, te sljedeće pomoćne tvari:
manitol (E421); kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; škrob, prethodno geliran; karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat
Kako Lizinopril H Farmal tablete izgledaju i kako su pakirane?
Lizinopril H Farmal 10 mg/12,5 mg tablete su okrugle, bikonveksne tablete boje breskve sa ili bez oznake „LH“. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u kutiji
Lizinopril H Farmal 20 mg/12,5 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete s razdjelnim urezom  na jednoj strani tablete  te sa ili bez oznake „LH“. Pakirane su u blisteru, ukupno  30 tableta u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska
Ime i adresa proizvođača
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska
Način i mjesto izdavanja lijeka
Na recept, u ljekarni
Datum revizije upute
Kolovoz 2012.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  LIZINOPRIL (lisinoprilum)

  ... ...loading...