SETALOFT (sertralin)

SETALOFT®
ZDRAVLJE A.D. - Srbija
sertralin - N06AB06

PSIHOANALEPTICI

N06AB selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

R 1072851 film tableta; 50mg; blister, 2x14tabl.
3 godine, bez posebnih naznaka

R 1072850 film tableta; 100mg; blister, 2x14tabl.
3 godine, bez posebnih naznaka

DOZIRANJE:
terapija simptoma depresivnog oboljenja sa pridruženom anksioznošću:
kod odraslih, inicijalna doza od 50mg/dan može se (ukoliko je potrebno) postupno povećavati za 50mg u toku nekoliko nedelja, do maks. doze od 200mg/dan, uobičajena doza održavanja je 50mg/dan, ne primenjuje se kod osoba mlađih od 18 godina;
opsesivno kompulsivni poremećaj:
kod dece starije od 13 godina, adolescenata i odraslih, inicijalna doza od 50mg/dan može se postupno povećati do najviše 200mg/dan (za 50mg u toku nekoliko nedelja), koddece uzrasta 6-12 godina inicijalna doza od 25mg/dan može se povećati nakon 7 dana na 50mg/dan i potom u intervalima od najmanje 7 dana do najviše 200mg/dan.

Paralelni lijekovi:
Asentra®, Halea®, Luxeta®, Onirux®, Optibel®, Serlift®, Sertiva®, Sertralin ICP®, Sidata, Tragal®, Zoloft®

  Pročitajte i ove vezane članke:

  SERTRALIN (sertralinum)

  ... ...loading...