PALUXON (paroksetin)

UPUTA O LIJEKU
Paluxon 20 mg filmom obložene tablete
paroksetin

Uputa sadrži:
1. Što je Paluxon i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Paluxon
3. Kako uzimati Paluxon
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Paluxon
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE PALUXON I ZA ŠTO SE KORISTI

Paluxon sadrži paroksetin, antidepresiv koji pripada skupini selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI-a). Smatra se da je niska razina serotonina u mozgu uzrok depresije i sličnih stanja. Paluxon djeluje tako da razinu serotonina vraća na normalne vrijednosti.
Paluxon se koristi kod odraslih osoba za liječenje:
– depresije (veliki depresivni poremećaji)
– opsesivno kompulzivnog poremećaja (prisilne misli i prisilne radnje)
– paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije (strah od otvorenog prostora ili izlaska na javna mjesta)
– socijalno anksioznog poremećaja/socijalne fobije
– generaliziranog anksioznog poremećaja
– posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PALUXON

Nemojte uzimati Paluxon:
– ako ste preosjetljivi (alergični) na paroksetin ili bilo koji drugi sastojak lijeka
– ako uzimate antidepresive pod nazivom inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori) ili ste ih uzimali u proteklih 2 tjedna. Iznimka je lijek moklobemid, nakon kojega je moguće započeti liječenje Paluxonom nakon 24 sata. Između prestanka uzimanja paroksetina i početka liječenja bilo kojim drugim inhibitorom MAO mora proći najmanje tjedan dana.
– ako uzimate tioridazin (za liječenje duševnih poremećaja)
– ako uzimate pimozid (za liječenje duševnih poremećaja)

Budite posebno oprezni s Paluxon tabletama
Primjena u djece i adolescenata do 18 godina
Paluxon se ne smije primjenjivati u liječenju djece i adolescenata do 18 godina. Uočeno je da djeca i adolescenti do 18 godina koji se liječe ovom vrstom lijekova imaju povećanu sklonost neželjenim učincima, kao što su pokušaj samoubojstva, razmišljanje o samoubojstvu i pojačano neprijateljsko ponašanje (izražena agresivnost, protivljenje i bijes). Liječnik se ipak može odlučiti za liječenje djeteta ili adolescenta do 18 godina tabletama Paluxon, ako smatra da je to najbolje za bolesnika. Ako je liječnik propisao lijek Paluxon bolesniku mlađem od 18 godina, možete o tome porazgovarati sa svojim liječnikom. Bez odlaganja se morate javiti liječniku ako se pojave ili pogoršaju gore opisani simptomi kod osobe mlađe od 18 godina koja uzima Paluxon. Osim toga, za ovu dobnu skupinu dosadašnjim kliničkim ispitivanjima nije dokazana dugotrajna sigurnost lijeka s obzirom na rast, sazrijevanje te intelektualni razvoj i ponašanje.
Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja
Ako ste depresivni i/ili imate anksiozni poremećaj mogu Vam se ponekad javiti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Kada se prvi puta počnete liječiti antidepresivima, ovi simptomi se mogu pogoršati jer antidepresivi počnu djelovati tek nakon određenog vremena, obično nakon 2 tjedna, a ponekad i kasnije.
Vjerojatnost pojave takvih misli kod Vas će biti povećana:
- ako ste bilo kada razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
- ako ste mlađi od 25 godina. Podaci kliničkih ispitivanja su ukazali na povećani rizik suicidalnog ponašanja u bolesnika mlađih od 25 godina koji su imali psihijatrijske poremećaje, a liječeni su antidepresivima.
Ako u bilo koje vrijeme imate misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu odmah posjetite svog liječnika ili potražite pomoć u najbližoj bolnici.
Ako mislite da bi Vam moglo koristiti, recite prijatelju ili rođaku da ste depresivni ili imate anksiozni poremećaj. Zamolite ga da pročita ovu uputu i da Vas upozori ako primijeti da Vam se stanje bolesti pogoršalo ili je zabrinut zbog promjene Vašeg ponašanja.
Znakovi ustezanja koji se mogu javiti nakon prestanka primjene selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI)
Kada prestanete uzimati Paluxon, osobito ako ste to učinili naglo, mogu Vam se javiti znakovi ustezanja (vidjeti Kako uzimati Paluxon i Moguće nuspojave). To je uobičajeno nakon prestanka liječenja. Opasnost njihove pojave je veća ako je liječenje trajalo dulje vrijeme ili s velikim dozama lijeka ili su doze prenaglo smanjivane. Većina bolesnika te simptome opisuje kao blage, koji obično sami nestanu unutar dva tjedna. Ipak, u nekih bolesnika mogu biti jako izraženi i dugotrajniji (2 – 3 mjeseca ili dulje).
Ako osjetite znakove ustezanja pri smanjivanju doze ili prestanku liječenja, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Liječnik Vam može preporučiti da ponovno počnete uzimati Paluxon, a da potom polaganije prestajete uzimati lijek.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako:
 primijetite znakove kao što su osjećaj unutarnjeg nemira i stanje tjelesne uznemirenosti, npr. nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja, što je obično praćeno subjektivnom nelagodom (akatizija). Ovi znakovi se najčešće mogu pojaviti u prvim tjednima liječenja, a povećanje doze lijeka može ih pogoršati (vidjeti Moguće nuspojave).
 primijetite znakove kao što su povišena tjelesna temperatura, ukočenost mišića, smetenost i tjeskoba jer bi to mogli biti simptomi poremećaja koji se naziva „serotoninski sindrom“. Zbog toga se paroksetin ne smije uzimati istodobno s drugim lijekovima koji imaju serotoninergički učinak, kao što su sumatriptan ili drugi triptani (lijekovi za liječenje migrene), tramadol (lijek za ublažavanje jakih bolova), linezolid (antibiotik), drugi antidepresivi iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI), litij (za liječenje manično depresivnog poremećaja), pripravci gospine trave (Hypericum perforatum), oksitriptan i triptofan.
 imate ili ste imali maniju (hiperaktivno ponašanje ili razmišljanje). Ako ste osjetili nastup manične faze bolesti (osjećaj zanosa ili povišenog raspoloženja), prestanite uzimati Paluxon i posavjetujte se s liječnikom.
 imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima. U bolesnika s teškim oštećenjem bubrega ili poremećajem funkcije jetre preporuča se smanjenje doze lijeka.
 imate šećernu bolest. Paluxon može sniziti ili povisiti razinu šećera u krvi, pa možda treba prilagoditi dozu inzulina ili lijeka za dijabetes koji se uzima na usta.
 imate epilepsiju (padavicu). Ako se tijekom uzimanja tableta Paluxon pojave konvulzije (epileptički napadaji) odmah se javite svom liječniku.
 za liječenje depresije primate elektrošokove
 uzimate lijek tamoksifen za liječenje raka dojke. Paroksetin može smanjiti djelotvornost tamoksifena, pa Vam liječnik može propisati drugi antidepresiv.
 imate glaukom (povišeni očni tlak)
 postoji opasnost da imate nisku vrijednost natrija u krvi (hiponatrijemiju) npr. zbog istodobnog uzimanja nekih lijekova ili zbog ciroze jetre. Tijekom liječenja paroksetinom hiponatrijemija se pojavila rijetko i to uglavnom u starijih bolesnika.
 imate smetnje krvarenja kao što su krvarenje u koži i potkožnom tkivu, ginekološka krvarenja, krvarenja iz želuca ili uzimate lijekove koji mogu povećati rizik krvarenja (vidjeti Uzimanje drugih lijekova).
Molimo obavijestite svog liječnika o gore navedenim stanjima, pa i ako ste neka od njih imali bilo kada u prošlosti.

Uzimanje drugih lijekova
Neki drugi lijekovi mogu utjecati na učinak Paluxona ili Paluxon može utjecati na njihov učinak. Ovdje su navedeni neki od tih lijekova:
 triciklički antidepresivi (za liječenje depresije), kao npr. klomipramin, nortriptilin ili dezipramin,
 antidepresivi iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI), npr. citalopram i fluoksetin
 L-triptofan (za smetnje spavanja)
 inhibitori MAO (za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti)
 litij (za liječenje manije)
 biljni pripravci gospine trave – Hypericum perforatum
 triptani npr. sumatriptan (protiv migrene)
 tramadol (protiv jakih bolova)
 linezolid (antibiotik)
Istodobna primjena gore navedenih lijekova s Paluxonom može izazvati „serotoninski sindrom“ jer se pojačava serotonineričko djelovanje Paluxona (vidjeti Budite posebno oprezni s Paluxon tabletama i Nemojte uzimati Paluxon).
 perfenazin, risperidon, atomoksetin, tioridazin, pimozid (za liječenje duševnih poremećaja)
 fosamprenavir/ritonavir (za liječenje bolesnika s HIV-om)
 propafenon, flekainid (za liječenje nepravilnog srčanog ritma)
 metoprolol (za liječenje bolesti srca)
Istodobna primjena ovih lijekova s Paluxonom može imati za posljedicu veću vjerojatnost nuspojava tih lijekova (kao što je npr. djelovanje na srce), koje u određenim slučajevima mogu biti teške (vidjeti Nemojte uzimati Paluxon).
 fenobarbital, karbamazepin, fenitoin i natrijev valproat (za liječenje epilepsije)
 rifampicin (antibiotik)
Istodobna primjena ovih lijekova s može oslabjeti učinak Paluxona zbog pojačanog metabolizma Paluxona.
 nesteroidni protuupalni lijekovi (npr. ibuprofen, diklofenak), inhibitori COX-2 (antireumatici), acetilsalicilna kiselina (za sprječavanje boli ili zgrušavanja krvi)
 varfarin (lijek protiv zgrušavanja krvi)
 klozapin, fenotiazini (za liječenje duševnih poremećaja) i većina tricikličkih antidepresiva (lijekovi protiv depresije)
Istodobna primjena ovih lijekova s Paluxonom može izazvati pojačano ili produljeno krvarenje (vidjeti Budite posebno oprezni s Paluxon tabletama).
 prociklidin (za liječenje Parkinsonove bolesti). Može doći do pojačanih neželjenih učinaka procikidina jer se povećava koncentracija prociklidina u krvi.
 tamoksifen (za liječenje bolesti dojke)
Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Uzimanje Paluxon tableta s hranom i pićem
Alkohol: tijekom liječenja paroksetinom treba izbjegavati konzumiranje alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje
Prije uzimanja bilo kojeg lijeka posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Trudnoća
Namjeravate li zatrudnjeti ili ste već trudni, obavijestite o tome svog liječnika.
Kod djece čije su majke tijekom prvih mjeseci trudnoće uzimale paroksetin, češće su se javile neke prirođene anomalije, osobito srčane greške. U općoj se populaciji rodi približno 1 na 100 novorođenčadi sa srčanim greškama. Ta se učestalost povećava na približno 2 na 100 kod djece čije su majke uzimale paroksetin. Sa liječnikom ćete zajedno odlučiti o postupnom prekidanju primjene paroksetina tijekom trudnoće. Ipak, zbog Vašeg zdravstvenog stanja liječnik može odlučiti da i dalje uzimate Paluxon.
Ako uzimate paroksetin tijekom posljednja tri mjeseca trudnoće recite to svom liječniku, jer se kod djeteta nakon rođenja mogu javiti određeni simptomi. Oni obično počinju tijekom 24 sata nakon poroda. Novorođenče može imati znakove kao što su poteškoće sa spavanjem ili hranjenjem, otežano disanje, modra koža, pretopla ili prehladna koža, povraćanje, stalni plač, ukočenost ili mlohavost mišića, umor, nedostatak snage, drhtanje, uzbuđenost ili uznemirenost. Ako uočite kod svog djeteta bilo koji od navedenih znakova obratite se liječniku.
Ako se uzima za vrijeme trudnoće, a osobito tijekom zadnja tri mjeseca trudnoće, Paluxon i lijekovi iz njegove skupine mogu povećati rizik nastanka ozbiljnog stanja u novorođenčeta koje se naziva perzistentna pulmonalna hipertenzija novorođenčeta (PPHN). Kod ovog stanja povećava se tlak u krvnim žilama u plućima. Zbog toga se može poremetiti protok krvi u plućima i srcu, pa dijete nema dovoljno kisika u krvi, pri čemu je djetetovo disanje ubrzano, a koža plavkaste boje. Ti simptomi obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja. Ako to primijetite kod svog djeteta, odmah zatražite savjet liječnika.
Dojenje
Mala količina paroksetina se izlučuje u majčino mlijeko. Ako koristite Paluxon, posavjetujte se o tome sa svojim liječnikom prije početka dojenja. Vi i Vaš liječnik ćete odlučiti hoćete li nastaviti liječenje lijekom Paluxon dok dojite.
Plodnost
Lijekovi poput Paluxona mogu smanjiti kvalitetu sperme. Iako se ne zna djeluje li to na plodnost, liječenje Paluxonom može utjecati na plodnost u nekih muškaraca.
Upravljanje vozilima i strojevima
Paluxon može uzrokovati nuspojave kao što su osjećaj slabosti, pospanost ili zbunjenost koje utječu na Vašu koncentraciju i brzinu reakcije. Ako primijetite neke od ovih znakova, nemojte upravljati vozilima i strojevima ili raditi bilo što drugo, što zahtjeva budnost i usredotočenost.

3. KAKO UZIMATI PALUXON

Uvijek uzimajte Paluxon točno kako Vam je preporučio liječnik.
Ako niste potpuno sigurni kako treba uzimati lijek, zatražite savjet liječnika ili ljekarnika.
Tabletu popijte s čašom vode, najbolje ujutro s doručkom. Tabletu ili pola tablete treba progutati cijele, a ne ih žvakati. Lijek uzimajte redovito svaki dan, najbolje uvijek u isto vrijeme.
Liječnik će Vas savjetovati koju dozu lijeka ćete uzimati kada započnete liječenjem Paluxonom. Većina se bolesnika počne osjećati bolje nakon nekoliko tjedana. Ako se Vaše stanje ne poboljša, posavjetujte se s liječnikom. Vaš će liječnik možda odlučiti da Vam postupno poveća dozu (svaki put po 10 mg) do najveće dopuštene dnevne doze.

Odrasli
Depresija
Preporučena početna doza i preporučena dnevna doza iznosi 20 mg jedanput na dan. Ako je učinak liječenja nakon 3-4 tjedna nedostatan, doza se može postupno povećavati do najveće dopuštene doze od 50 mg na dan. Povećanje doze ne smije biti veće od 10 mg tjedno.
Poboljšanje stanja bolesti obično nastupa nakon tjedan dana, ali je učinak liječenja jasno uočljiv tek nakon drugog tjedna liječenja. Liječenje treba trajati barem šest mjeseci.
Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Preporučena početna doza iznosi 20 mg jedanput na dan. Ovisno o Vašoj reakciji na liječenje, doza se može postupno povećavati do preporučene dnevne doze od 40 mg. Najveća dopuštena doza iznosi 60 mg na dan. Povećanje doze ne smije biti veće od 10 mg tjedno. Liječenje treba trajati nekoliko mjeseci.
Panični poremećaj
Preporučena početna doza iznosi 10 mg jedanput na dan. Ovisno o Vašoj reakciji na liječenje, doza se može postupno povećavati do preporučene dnevne doze od 40 mg. Najveća dopuštena doza iznosi 60 mg na dan. Povećanje doze ne smije biti veće od 10 mg tjedno. Liječenje treba trajati nekoliko mjeseci.
Socijalni anksiozni poremećaj/socijalna fobija, generalizirani anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
Preporučena početna doza i preporučena dnevna doza iznosi 20 mg jedanput na dan. Ovisno o Vašoj reakciji na liječenje, doza se može postupno povećavati do najveće dopuštene doze koja iznosi 50 mg na dan. Povećanje doze ne smije biti veće od 10 mg tjedno. Vaš će Vam liječnik savjetovati koju dnevnu dozu trebate uzimati. Također, liječnik će Vam reći koliko dugo ćete uzimati lijek. To može biti nekoliko mjeseci ili dulje.
Stariji bolesnici (preko 65 godina)
Ovisno o reakciji na liječenje, doze se mogu postupno tjedno povećavati do 40 mg na dan.
Najveća dopuštena doza za starije bolesnike iznosi 40 mg na dan.
Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre
Ako imate bolest jetre ili bubrega, Vaš liječnik će Vam vjerojatno propisati manju dozu lijeka od uobičajene. Ako imate tešku bolest bubrega ili jetre najveća doza koju smijete uzimati je 20 mg na dan.

Ako uzmete više tableta Paluxon nego što ste trebali
Ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ili potražite pomoć u najbližoj bolnici.
Znakovi predoziranja su povraćanje, proširene zjenice, povišena tjelesna temperatura, promjene krvnog tlaka, glavobolja, grčenje mišića, uznemirenost, tjeskoba i ubrzani rad srca.
Ako ste zaboravili uzeti Paluxon
 ako se sjetite prije odlaska na spavanje da niste uzeli lijek, uzmite ga tada. Sljedeći dan nastavite s istom dozom u uobičajeno vrijeme.
 ako se sjetiti tijekom noći ili sljedeće jutro da niste uzeli lijek, propustite zaboravljenu dozu. Možda ćete osjetiti simptome ustezanja, ali će oni proći nakon što uzmete sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
Ako ste prestali uzimati Paluxon
Liječenje ne smijete prekinuti dok Vam to ne savjetuje liječnik, čak i ako se osjećate bolje. Ako nakon dugotrajnog liječenja naglo prekinete primjenu lijeka, možda ćete osjetiti znakove ustezanja (apstinencije). Jedan od načina kako to spriječiti je postupno smanjenje doze lijeka Paluxon po 10 mg tjedno. Ako osjetite znakove ustezanja koje teško podnosite pri smanjivanju doze ili prestanku liječenja, liječnik Vam može preporučiti ponovnu primjenu lijeka Paluxon, a potom postupniji prestanak njegove primjene.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Paluxon tableta obratite se svom
liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Paluxon može imati nuspojave, koje se ne moraju javiti kod svih bolesnika.
Ako primijetite bilo koju od dolje navedenih nuspojava, hitno potražite medicinsku pomoć:
 oticanje lica, jezika i/ili grla, otežano gutanje ili koprivnjaču uz otežano disanje (angioedem)
 vrućicu, grčeve mišića, smetenost i tjeskobu, jer to mogu biti znakovi tzv. serotoninskog sindroma.
Ako tijekom liječenja tabletama Paluxon počnete razmišljati o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, hitno se javite svom liječniku.

Ostale nuspojave
Učestalost nuspojava može biti: vrlo česta (pojavljuje se u više od 1 bolesnika na 10 bolesnika koji uzimaju lijek), česta (pojavljuje se u više od 1 od 100 bolesnika, ali manje od 1 od 10 bolesnika koji uzimaju lijek), manje česta (pojavljuje se u više od 1 od 1000 bolesnika ali manje od 1 od 100 bolesnika koji uzimaju lijek), rijetka (pojavljuje se u više od 1 od 10000 bolesnika ali manje od 1 od 1000 bolesnika koji uzimaju lijek), vrlo rijetka (pojavljuje se u manje od 1 od 10000 bolesnika koji uzimaju lijek, uključujući pojedinačne slučajeve), nepoznata (nije moguće utvrditi učestalost iz dostupnih podataka).
Poremećaji krvi i limfnog sustava
Manje često: pojačano krvarenje, posebice u kožu i sluznice
Vrlo rijetko: smanjenje broja krvnih pločica - trombocita u krvi
Poremećaji imunološkog sustava
Vrlo rijetko: reakcije preosjetljivosti uključujući urtikariju (osip i svrbež kože) i angioedem (oticanje lica, usnica, jezika ili grla s otežanim disanjem i/ili gutanjem)
Endokrini poremećaji
Vrlo rijetko: sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretičkog hormona (SIADH)
Poremećaji metabolizma i prehrane
Često: povišena razina kolesterola, smanjenje apetita
Rijetko: smanjene vrijednosti natrija u krvi (hiponatrijemija)
Hiponatremija se javljala uglavnom u starijih bolesnika, a ponekad je posljedica sindroma neprimjerenog lučenja antidiuretičkog hormona (SIADH).
Psihijatrijski poremećaji
Često: pospanost, nesanica, uznemirenost, neobični snovi (uključujući noćne more)
Manje često: smetenost, halucinacije (priviđenja)
Rijetko: manične reakcije (osjećaj zanosa ili povišenog raspoloženja), tjeskoba, depersonalizacija (osjećaj otuđenosti), napadi panike
Učestalost nije poznata: prijavljeni su slučajevi pojave suicidalnih misli i suicidalnog ponašanja tijekom liječenja ili neposredno nakon prestanka liječenja (vidjeti Budite posebno oprezni s Paluxon tabletama). Ovi simptomi također mogu biti povezani i s osnovnom bolešću.
Poremećaji živčanog sustava
Često: omaglica, tremor (drhtanje tijela), glavobolja
Manje često: ekstrapiramidalni poremećaji (usporeni ili nenamjerni pokreti)
Rijetko: konvulzije, psihomotorni nemir/akatizija (nemogućnost mirnog sjedenja)
Vrlo rijetko: serotoninski sindrom (simptomi mogu uključivati nemir, smetenost, znojenje, priviđenja, pojačane reakcije na podražaj, grčeve mišića, drhtanje, ubrzani rad srca i tremor)
Poremećaji oka
Često: zamućen vid
Manje često: proširenje zjenica
Vrlo rijetko: akutni glaukom (povišen očni tlak, oči su bolne i vid je zamućen)
Srčani poremećaji
Manje često: ubrzani rad srca
Rijetko: usporeni rad srca
Krvožilni poremećaji
Manje često: prolazno povišen ili snižen krvni tlak, koji može uzrokovati omaglicu ili nesvjesticu ako naglo ustanete
Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja
Često: zijevanje
Poremećaji probavnog sustava
Vrlo često: mučnina
Često: zatvor, proljev, povraćanje, suha usta
Vrlo rijetko: krvarenje u probavnom sustavu
Poremećaji jetre i žuči
Rijetko: povećanje vrijednosti jetrenih enzima
Vrlo rijetko: bolesti jetre (hepatitis, katkada praćen žuticom i/ili zatajivanjem jetre)
Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Često: znojenje
Manje često: kožni osip, svrbež
Vrlo rijetko: reakcije preosjetljivosti na sunčevo svjetlo
Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava
Manje često: smetnje mokrenja, kao što je nemogućnost mokrenja ili inkontinencija mokraće
(nekontrolirano mokrenje)
Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki
Vrlo često: seksualne smetnje
Rijetko: povišene vrijednosti hormona prolaktina, koji je odgovoran za izlučivanje mlijeka (hiperprolaktinemija), spontano izlučivanje mlijeka iz dojke
Vrlo rijetko: prijapizam (trajna bolna erekcija)
Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
Rijetko: bolovi u zglobovima, bolovi u mišićima
Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene
Često: opća slabost, porast tjelesne mase
Vrlo rijetko: oticanje tkiva zbog nakupljanja tekućine (edem)
U bolesnika koji su uzimali ovu vrstu lijekova, opažen je povećani rizik prijeloma kostiju.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Znakovi ustezanja nakon prestanka primjene paroksetina
Prestanak primjene paroksetina često uzrokuje reakcije ustezanja (vidjeti Prije nego počnete uzimati Paluxon i Kako uzimati Paluxon).
Najčešće se mogu javiti sljedeći simptomi: omaglica, poremećaji osjeta (uključujući trnce), poremećaji spavanja (uključujući nesanicu i intenzivne snove), tjeskoba, uznemirenost, mučnina i/ili povraćanje, tresavica (tremor), smetenost, znojenje, emocionalna nestabilnost, poremećaji vida, palpitacije (osjećaj lupanja srca), proljev, razdražljivost i glavobolja.
Općenito su ovi simptomi blagi do umjereni te prolaze sami od sebe, iako u nekih bolesnika mogu biti jače izraženi i/ili dugotrajniji.
Nuspojave u pedijatrijskim kliničkim ispitivanjima
Česte nuspojave u kliničkim ispitivanjima s paroksetinom, koje su se pojavile u 1 od 10 liječenih djece i adolescenata mlađih od 18 godina bile su: pojačanje suicidalnih misli i pokušaja samoubojstva, samoozljeđivanje, neprijateljsko i nasilničko ponašanje smanjeni apetit, tremor (drhtanje), znojenje, hiperaktivnost (previše energije), uznemirenost, emocionalna labilnost (uključujući plač i promjene raspoloženja). Ispitivanja su pokazala da su se isti simptomi javili i u djece i adolescenata koji su umjesto paroksetina uzimali tablete koje sadrže samo šećer (placebo), iako su bili manje često.
U tim su se ispitivanjima kod prestanka uzimanja paroksetina u nekih bolesnika mlađih od 18 godina pojavili simptomi ustezanja. Ti su simptomi bili vrlo slični onima koji se javljaju u odraslih kod prestanka uzimanja lijeka (vidjeti Ako ste prestali uzimati Paluxon), osim toga su se u bolesnika mlađih od 18 godina često (u manje od 1 na 10 bolesnika) javili i bolovi u trbuhu, osjećaj nervoze i promjenjive emocije (uključujući plač, promjene raspoloženja, samoozljeđivanje, suicidalne misli i pokušaj samoubojstva).

5. KAKO ČUVATI PALUXON

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek se čuva pri temperaturi do 30 °C.
Paluxon ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, navedenog na pakovanju.
Rok valjanosti se odnosi na posljednji dan navedenog mjeseca.
Lijekovi se ne smiju odstranjivati putem otpadnih voda ili odlagati u kućni otpad. Upitajte svog
ljekarnika kako zbrinuti lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u očuvanju
okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Paluxon 20 mg tablete sadrže
Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg paroksetina u obliku paroksetinklorida, bezvodnog.
Pomoćne tvari:
Jezgra: manitol, mikrokristalična celuloza, kopovidon, bezvodni koloidni silicijev dioksid, natrijev škroboglikolat vrste A, magnezijev stearat.
Ovojnica: hipromeloza, talk, titanijev dioksid (E171).
Kako Paluxon izgleda i sadržaj pakovanja
Filmom obložena tableta
Bijela okrugla tableta, s urezom na jednoj strani i utisnutom oznakom PX 20 na drugoj.
30 (3x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju
60 (6x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju
Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Ime i adresa proizvođača lijeka
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Lek S.A., Domaniewska str. 50 C, 02-672 Varšava, Poljska
Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.
Datum revizije upute
Kolovoz, 2011.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  PAROKSETIN (paroxetinum)

  ... ...loading...