Bupropion (bupropionum)

Bupropion, koji je svojevremeno bio poznat kao amfebutamon, je atipičan antidepresiv i sredstvo za pomoć pri odvikavanju od pušenja. On djeluje kao inhibitor norepinefrin i dopamin reapsorpcije (NDRI), kao i nikotinski antagonist α3β4-nikotinskog receptora.
Bupropion snižava prag epileptičkih napada i njegov potencijal da uzrokuje napade je bio široko publiciran. Međutim, u okviru preporučenih doza rizik od epileptičkih napada je usporediv s onim koji je zapažen i kod drugih antidepresiva. Bupropion je efektivan antidepresiv sam po sebi, ali je posebno popularan kao dodatna medikacija u slučajevima nepotpunog djelovanja antidepresiva prvog izbora, selektivnih inhibitora serotonin apsorpcije (SSRI). U kontrastu s mnogim drugim antidepresivima, bupropion ne uzrokuje debljanje niti seksualnu disfunkciju.

Komparativne kliničke studije su demonstrirale ekvivalentnost bupropiona i sertralina, fluoksetina, paroksetina i escitaloprama kao antidepresiva. Primjećena je signifikantno viša stopa remisije kod bupropion tretmana nego kod venlafaksina . Bupropion ne uzrokuje seksualnu disfunkciju, i pojava seksualnih nuspojava se ne razlikuje od placeba. Tretman bupropionom nije asociran s povećanjem tjelesne težine. Bupropion je odobren od strane FDA za prevenciju sezonskog emotivnog poremećaja (zimske depresije). Bupropion je isto tako pokazao da ima određenog uspjeha u tretiranju generalizirane anksioznosti.

Kontraindikacije
Nije preporučljivo bupropion prepisivati osobama s epilepsijom ili drugim problemima koji snižavaju prag epileptičkih napada, kao što su alkohol ili benzodiazepin, anorexia nervosa, bulimija ili aktivni moždani tumori. Treba ga izbjegavati kod bolesnika koji koriste MAO inhibitore (MAOI). Kad se prelazi s MAOI na bupropion, važno je da se ostavi period ispiranja od oko 14 dana između medikacija. Preporučene su mjere opreza kad se tretiraju pacijenti s oštećenjem jetre, ozbiljnih bolesti bubrega, i jake hipertenzije, kao i kod pedijatrijskih pacijenata, adolescenata i mladih odraslih osoba zbog povećanog rizika od suicidalnih ideja. Bupropion tretman može pogoršati tikove kod djece s ko-dešavajućim ADHD i Touretovim sindromom.

Tvornički naziv:
  • WELLBUTRIN (GlaxoSmithKline)
  • ZYBAN (GlaxoSmithKline)

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ANTIDEPRESIVI (vrste)

  ... ...loading...