Lorazepam (lorazepamum)

Farmakoterapijska skupina i djelovanje

Lorazepam pripada skupini benzodiazepina srednje brza nastupa djelovanja. Posjeduje anksiolitičko, antikonvulzivno, te slabo miorelaksirajuće i sedirajuće djelovanje.
Vežući se za specifična receptorska mjesta, benzodiazepini potenciraju učinak GABA-e i drugih inhibitornih transmitera. Učinak benzodiazepina očituje se u limbičkim i kortikalnim strukturama, moždanom deblu, cerebelumu i leđnoj moždini. Anksiolitički učinak odvojen je od nespecifične depresije središnjeg živčanog sustava.
Nakon peroralne primjene resorbira se oko 95% lorazepama. Sublingvalno primijenjen lorazepam se resorbira mnogo brže. Vršne plazmatske koncentracije postiže za 2 - 3 sata. Za proteine plazme vezano je oko 90% lorazepama. Lijek prolazi placentarnu barijeru. Poluvrijeme eliminacije kreće se između 10 - 20 sati. Lorazepam se metabolizira u jetri u inaktivne metabolite. Zbog svoje jednostavne inaktivacije, bez međuprodukata, preferira se u bolesnika s bolesnom jetrom, te u starijih bolesnika. Izlučuje se skoro potpuno putem bubrega.

Terapijske indikacije
Lorazepam je indiciran u svim stanjima u kojima strah čini bitnu komponentu:
- anksioznost, razdražljivost i napetost, posebice u starijih bolesnika
- anksioznost kod depresije ili shizofrenije
- strah kao komplicirajući čimbenik organskih bolesti
- emocionalno uvjetovani organski poremećaji ili smetnje spavanja
- tenzijske glavobolje
- psihoneuroze
- sedacija prije dijagnostičkih ili operativnih zahvata
- akutni alkoholni apstinencijski sindrom

Kontraindikacije
- preosjetljivost na benzodiazepine
- liječenje psihoza lorazepamom
- glaukom
- miastenija gravis
- djeca mlađa od 12 godina
- prvi trimestar trudnoće

Interakcije
Najveći klinički značaj imaju interakcije lorazepama s lijekovima koji djeluju depresivno na funkciju središnjeg živčanog sustava (i alkoholnim pićima), oralnim kontraceptivima, neuromuskularnim blokatorima i probenecidom.

Posebna upozorenja
TRUDNOĆA
Lorazepam prolazi placentarnu barijeru. Kako benzodiazepini izgleda nose povećan rizik pojave kongenitalnih malformacija, kontraindicirana im je primjena u prvom trimestru trudnoće. Primjena lorazepama dozvoljena je samo u strogoj indikaciji i kada prema procjeni liječnika potencijalna korist prevladava potencijalne rizike po fetus. Primjena benzodiazepina tijekom zadnjeg tjedna trudnoće može izazvati neonatalnu depresiju živčanog sustava.
DOJENJE
Lorazepam se vjerojatno izlučuje u majčinu mlijeku. Benzodiazepini se sporo metaboliziraju u dojenčetu, te je moguća akumulacija i toksične razine lijeka u krvi. Valja razmotriti opravdanost primjene lijeka ili prekinuti dojenje.

Potrebno je upozoriti bolesnika na mogući utjecaj lijeka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima, posebice ako se lijek uzima s alkoholom ili depresorima središnjeg živčanog sustava.

Mjere opreza
Produljena primjena terapijskih doza benzodiazepina može izazvati ovisnost. Ponekad se apstinencijski simptomi mogu javiti već nakon 4 - 6 tjedana primjene, no veća je vjerojatnost kod primjene dulje od 3 mjeseca, te kod naglog prekida uzimanja lijeka. Nastup apstinencijskih simptoma je obično unutar 1 -10 dana, a simptomi mogu biti anksioznost, poremećaji percepcije, tremor, strah, smetnje spavanja i koncentracije, glavobolja i drugi. Kod teže oštećene bubrežne funkcije moguća je akumulacija lijeka. Kako bi se izbjegla moguća prevelika sedacija i ataksija, ptrebno je pažljivo doziranje u starijih bolesnika. Paradoksalne reakcije tipa uzbuđenja, hiperaktivnosti, agresivnosti, mogu se pojaviti već u prva 2 tjedna liječenja u psihijatrijskih bolesnika. Razlog takove reakcije je oslobađanje anksioznosti, odnosno inhibicije. Kako benzodiazepini imaju deprimirajući učinak na respiraciju, potreban je oprez u svim stanjima gdje je ona ugrožena. Tatrazin može uzrokovati alergijske reakcije u predisponiranih bolesnika. U slučajevima insuficijencije srca, dugotrajne terapije i oštećenja jetre, potrebna je redovita kontrola bolesnika.

Doziranje i način primjene
Potrebno je individualno titrirati dozu, te primjenjivati minimalne učinkovite doze kroz što kraće vremensko razdoblje. Nakon dulje primjene lorazepama terapiju stupnjevito prekidati.

Uobičajena shema doziranja

Anksioznost 2-3 x 1 mg
Insomnia1 do 2 mg uvečer prije spavanja
Psihijatrijska promjena  3 do 7,5 mg/dan podijeljeno u 3 - 4 doze
Preoperativna priprema 1-2 mg večer prije zahvata i/ili
1 - 2 mg 1 - 2 sata prije zahvata
Stariji bolesnici početno 1 - 2 mg/dan

Predoziranje

Kod predoziranja lorazepamom moguće je dulje spavanje (čak i više od 24 sata), anterogradna amnezija, vidne halucinacije. Simptomi blažeg predoziranja mogu biti somnolentnost, ataksija, nejasan govor, pad krvnog tlaka. U težim slučajevima moguća je hipotenzija i koma.

U slučaju da je lijek uzet unatrag 4 sata, preporuča se ispiranje želuca i davanje medicinskog ugljena. Uz pažljivo praćenje vitalnih znakova primjenjuje se simptomatska i suportivna terapija.

Nuspojave

Lorazepam se dobro podnosi. U početku liječenja mogu se javiti znaci jačeg središnjeg sedativnog učinka, koji nestaju tijekom liječenja ili sniženjem doze. Ataksija i konfuzija osobito su mogući u starijih bolesnika.

Rijetke moguće nuspojave benzodiazepina od strane središnjeg živčanog sustava su: sediranost, pospanost, depresija, letargija, apatija, umor, smanjena aktivnost, smetnje pamćenja, neorijentiranost, anterogradna amnezija, nemir, konfuzija, delirij, glavobolja, nejasan govor, afonija, disartrija, stupor, konvulzije, koma, sinkopa, rigiditet, tremor, distonija, vrtoglavica, euforija, iritabilnost, smetnje koncentracije, agitiranost, akatizija, hemipareze, hipotonija, ataksija, ekstrapiramidni simptomi, paradoksalne reakcije; psihijatrijski - poremećaji ponašanja, histerija, psihoze i sklonosti samoubojstvu; gastrointestinalni - konstipacija, proljev, suhoća usta ili pojačana salivacija, mučnina, povraćanje, promjene apetita, gastritis; genitourinarni - inkontinencija, promjene libida, retencija urina i nepravilnosti menstruacijskog ciklusa; kardiovaskularni - bradikardija, tahikardija, kardiovaskularni kolaps, hipertenzija, hipotenzija, palpitacije, edemi; od strane osjetila smetnje vida, diplopija, nistagmus, slabiji sluh, kongestija nosa, auditorni poremećaji; kožni - urtikarija, svrbež, kožni osip, gubitak kose, hirzutizam.

Lorazepam se proizvodi pod tvorničkim imenom:

- LORAZEPAM (Hemofarm koncern - Zorka Pharma),
- LORSILAN (Belupo),
- LORAM (Jugoremedija)


  Pročitajte i ove vezane članke:

  Anksiolitici (općenito)

  ... ...loading...