Midazolam (midazolamum)

Midazolam je derivat imidazobenzodiazepina.Vezuje se za benzodiazepinske receptore u SŽS-u i blokira reflekse koji idu preko retikularne formacije u produženoj moždini. Djeluje sedativno, hipnotički, antikonvulzivno i muskulorelaksantno. Sa terapijskog stajališta značajno je da sedativni i hipnotički efekti nastupaju brzo i traju relativno kratko.

Nakon parenteralne primjene može doći do anterogradne amnezije, dok je jutarnje buđenje poslije medikacije bez mamurluka, što omogućava normalnu aktivnost.
Midazolam je stabilan u vodenom rastvoru, ima dobru lokalnu podnošljivost, a visoka liposolubilnost razlog je brzog prodora i početka delovanja u SŽD.

Apsorpcija midazolama nakon intramuskularne primjene brza je i potpuna, a biološka iskoristljivost veća je od 90%. Više od 96% apsorbirane doze vezano je u cirkulaciji za proteine plazme. Midazolam se intenzivno metabolizira u jetri, u prvom redu u alfa-hidroksimidazolam. 60-70% apsorbirane doze izlučuje se preko bubrega u obliku konjugovanih produkata metaboličke razgradnje.

Indikacije za uporabu midazolama su:
svjesna sedacija djece i odraslih prije dijagnostičkih ili terapijskih intervencija koje se sprovode sa ili bez lokalne anestezije, premedikacija djece i odraslih, uvođenje u anesteziju, održavanje anestezije, dugotrajna sedacija u jedinicama intenzivne njege, ataralgezija u dece.

Primjena
Može se primenjivati intramuskularno, intravenski, rektalno i kao kontinuirana intravenska infuzija.

Nuspojave
* Pospanost, produžena sedacija, konfuzija, umor, glavobolja i ataksija mogu se javiti poslije parenteralne primjene midazolama. Moguća je, iako rijetko, pojava paradoksalnih reakcija (uznemirenost, hiperaktivnost, agresivnost, nevoljni pokreti itd.), a opisano je i nekoliko slučajeva konvulzija u prijevremeno rođene djece i u novorođenčadi. Primena midazolama može, čak i u terapijskim dozama, izazvati fizičku ovisnost!
* Nakon produženog davanja u jedinicama intenzivne njege i naglog prekida terapije, može doći do razvoja apstinencijskih simptoma, uključujući i konvulzije.
* U određenog broja pacijenata opisana je i pojava mučnine, povraćanja, štucanja, suhoće usta i opstipacije.
U rijetkim slučajevima, tijekom intravenske primene, može doći do respiratorne depresije, prestanka disanja i/ili srčanog rada. Mogućnost da se pojave navedeni neželjeni efekti veća je u starijih osoba i u bolesnika sa respiratornom ili srčanom insuficijencijom, posebno pri neadekvatnoj brzini ubrizgavanja ili primjeni visokih doza. Iz tih razloga, midazolam treba primenjivati intravenski samo ukoliko postoje uvjeti za reanimaciju.

Tvorničko ime:
- FLORMIDAL (Galenika, Srbija)
- DORMICUM (F.Hoffmann-La Roche, Švicarska)
- MIDAZOLAM TORREX (Torrex Chiesi Pharma, Austrija),

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...