MIRZATEN (mirtazapin)

Mirzaten® filmom obložene tablete (mirtazapin)

Mirzaten® filmom obložene tablete 30 mg
Mirzaten® filmom obložene tablete 45 mg
Mirtazapinum

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.
 • Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
Uputa o lijeku sadržava slijedeće podatke:
 1. Što je Mirzaten i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije početka uzimanja Mirzatena?
 3. Kako ćete uzimati Mirzaten?
 4. Moguće nuspojave
 5. Čuvanje Mirzatena
Sastav

1 filmom obložena tableta sadržava 30 mg mirtazapina.
Pomoćne tvari: laktoza monohidrat, praškasta celuloza, natrij-karboksimetil-škrob, preželatinirani škrob, hidroksipropilmetilceluloza, titan-dioksid (E171), crveni željezo -oksid (E172), žuti željezo- oksid (E172).

1 filmom obložena tableta sadržava 45 mg mirtazapina.
Pomoćne tvari: laktoza monohidrat, praškasta celuloza, natrij-karboksimetil-škrob, preželatinirani škrob, hidroksipropilmetilceluloza, titan- dioksid (E171).

Farmaceutski oblik i veličina pakiranja
Filmom obložene tablete.
Kutija s 30 filmom obloženih tableta od 30 mg u blisteru.
Kutija s 60 filmom obloženih tableta od 30 mg u blisteru.
Kutija s 90 filmom obloženih tableta od 30 mg u blisteru.
Kutija s 30 filmom obloženih tableta od 45 mg u blisteru.
Kutija s 60 filmom obloženih tableta od 45 mg u blisteru.
Kutija s 90 filmom obloženih tableta od 45 mg u blisteru.

Farmakoterapijska skupina
Ostali antidepresivi.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska
Proizvođač
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
Način i mjesto izdavanja
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

1. ŠTO JE Mirzaten I ZA ŠTO SE KORISTI?

Mirzaten je zaštićeni naziv za mirtazapin, antidepresivni lijek iz skupine NaSSA (noradrenergički  i specifični serotoninergički antidepresivi). Mirtazapin je α2-antagonist s centralnim djelovanjem koji povećava noradrenergički prijenos. Istodobno on također selektivnom aktivacijom receptora 5-HT1 povećava serotoninergički prijenos.
Mirzaten je lijek za liječenje bolesnika s depresivnim poremećajima.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE POČETKA UZIMANJA Mirzatena?

Upozorite liječnika ako bolujete od kronične bolesti ili metaboličkog poremećaja, ako ste preosjetljivi ili ako uzimate druge lijekove.

Tko ne smije uzimati Mirzaten?
Ovaj lijek ne smijete uzimati ako ste preosjetljivi na mirtazapin ili bilo koji drugi sastojak lijeka.

Mjere opreza i upozorenja
Prije početka uzimanja Mirzatena obavijestite liječnika ako imate:
 • povremene epileptične napadaje ili ste ih imali ikada prije,
 • bolest jetre, npr. žuticu,
 • bolest bubrega,
 • srčanu bolest,
 • niski arterijski tlak,
 • psihičku bolest kao što su shizofrenija i manično-depresivna bolest,
 • dijabetes,
 • glaukom uskog kuta ili povišeni intraokularni tlak,
 • teškoće pri mokrenju zbog povećane prostate.
Obavijestite liječnika ako ste ikad bili liječeni zbog navedenih bolesti.
U rijetkim slučajevima Mirzaten može izazvati smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocita), zbog čega se smanjuje otpornost prema infekcijama. Ako primijetite znakove kao što su povišena tjelesna temperatura, upala grla, upaljena sluznica usne šupljine, veće gastrointestinalne tegobe ili neke znakove upale, odmah obavijestite liječnika. Ovi se znakovi najčešće javljaju nakon 4 do 6 tjedana liječenja i obično nestaju nakon prekida liječenja.

Uzimanje Mirzatena zajedno s hranom i pićem
Tijekom liječenja Mirzatenom nemojte piti alkoholna pića jer lijek pojačava depresivno djelovanje alkohola na središnji živčani sustav.

Trudnoća
Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.
Obavijestite liječnika ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti. Ako ste trudni, nemojte uzimati Mirzaten bez savjetovanja s liječnikom.

Dojenje
Prije uzimanja bilo kojeg lijeka posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
Tijekom dojenja nemojte uzimati Mirzaten.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Mirzaten može smanjiti psihičku koncentraciju i budnost. Zbog toga bolesnicima preporučujemo da ne upravljaju motornim vozilima ni strojevima. Liječnik će procijeniti Vašu sposobnost za upravljanje vozilima i strojevima uzimajući u obzir težinu osnovne bolesti, odgovor na liječenje i moguće nuspojave.

Na što morate paziti ako uzimate druge lijekove?
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.
Mirzaten ne smijete primjenjivati zajedno s inhibitorima MAO. Mirzaten se ne smije primjenjivati unutar dva tjedna nakon prekida liječenja s inhibitorima MAO. Obavijestite liječnika ako uzimate benzodiazepine jer istodobna primjena Mirzatena i benzodiazepina povećava njihov sedativni učinak. Obavijestite liječnika ako uzimate lijekove protiv depresije, lijekove protiv infekcije kao što su antibiotici i antifungici, lijekove za liječenje infekcija HIV-om (inhibitore proteaze HIV-a), lijekove protiv epilepsije, lijekove protiv glaukoma ili povišenog intraokularnog tlaka, lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi (kao što je varfarin), lijekove protiv ulkusa želuca i lijekove za smanjenje apetita.

3. KAKO ĆETE UZIMATI Mirzaten?

Doziranje i način uzimanja

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku. Doze ne smijete mijenjati niti prekidati liječenje bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Najbolji način uzimanja lijeka jest jedanput na dan i to 2 sata prije odlaska na spavanje. Mirzaten također možete uzimati u nekoliko jednakih dnevnih doza (jedna doza ujutro i jedna doza navečer) ako liječnik tako preporuči.
Tablete progutajte s malo tekućine bez žvakanja.

Uobičajena početna doza iznosi 15 mg (1/2 tablete od 30 mg) mirtazapina jedanput na dan.
Ako liječenje nije učinkovito, liječnik može postupno povećavati dnevnu dozu dok se ne postigne optimalni klinički odgovor. Za uspješno liječenje vrlo je važno da tablete uzimate redovito svakoga dana u dozi koju Vam je propisao liječnik. Poslije 2 – 4 tjedna liječnik će procijeniti učinkovitost liječenja. Ako se nakon toga nećete osjećati bolje, Vaš će liječnik povećati dozu mirtazapina. Nakon 2 – 4 tjedna liječnik će ponovo procijeniti učinkovitost liječenja.
Liječnik će donijeti odluku o mogućem prekidu liječenja.
Ako smatrate da je učinak lijeka Mirzaten prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste uzeli veću dozu Mirzatena nego što smijete
Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što smijete, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.
Ako to nije moguće, odmah se javite najbližoj jedinici hitne pomoći.
Najčešći znakovi predoziranja su pospanost i dezorijentacija.
Bolesnici u kojih je došlo do predoziranja moraju se liječiti ispiranjem želuca i odgovarajućim simptomatskim mjerama, te mjerama za potporu životnih funkcija.
Ako ste zaboravili uzeti Mirzaten
Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.
Nastavite uzimati uobičajenu dozu.
Učinci prestanka liječenja Mirzatenom
Nagli prestanak uzimanja lijeka može izazvati mučninu, glavobolju i opće loše osjećanje.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi i lijek Mirzaten može imati nuspojave.
Česte nuspojave tijekom liječenja Mirzatenom su:
 • povećanje apetita i tjelesne težine,
 • vrtoglavica i/ili pospanost koje se obično javljaju u prvim tjednima liječenja.
Rijetke nuspojave uključuju:
 • sniženi arterijski tlak,
 • maniju,
 • epileptične napadaje, tremor, mišićne grčeve,
 • otoke nogu zbog zadržavanja tekućine u tijelu (edeme) i prateće povećanje tjelesne težine,
 • smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocita) s posljedičnim smanjenjem imunog odgovora na infekcije (ako primijetite znakove kao što su povišena tjelesna temperatura, upala grla, upala sluznice usta, ozbiljnije gastrointestinalne tegobe ili neki drugi znak upale, odmah obavijestite liječnika),
 • povišene vrijednosti transaminaza u serumu,
 • kožni osip,
 • umor,
 • pečenje ili bockanje (parestezije),
 • noćne more ili živopisne snove,
 • nemir u nogama,
 • bolove u zglobovima i mišićima.
O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. ČUVANJE Mirzatena

Lijek čuvajte izvan dohvata djece!
Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.
Lijek čuvajte pri temperaturi do 25°C.

Datum zadnje revizije upute
29. kolovoz 2007.
Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj
Mirzaten® 30 mg (30 tableta); UP/I-530-09/05-01/893; 26. listopada 2007.
Mirzaten® 30 mg (60 tableta); UP/I-530-09/05-01/967; 26. listopada 2007.
Mirzaten® 30 mg (90 tableta); UP/I-530-09/05-01/968; 26. listopada 2007.
Mirzaten® 45 mg (30 tableta); UP/I-530-09/05-01/894; 26. listopada 2007.
Mirzaten® 45 mg (60 tableta); UP/I-530-09/05-01/969; 26. listopada 2007.
Mirzaten®  45 mg (90 tableta); UP/I-530-09/05-01/970; 26. listopada 2007.

  Pročitajte i ove vezane članke:

  Mirtazapin (mirtazapinum)

  Antidepresivi (vrste)loading...