PAROXIN (paroksetin)

Uputa o lijeku
Paroxin ® 20 mg tablete
Paroxin ® 30 mg tablete
paroxetinum

Molimo vas pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete uzimati lijek!
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika.
Ovaj lijek je propisan vama osobno i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, iako imaju iste simptome kao Vi.

Ova uputa sadrži:
1. Što su Paroxin tablete i za što se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati Paroxin tablete
3. Kako uzimati Paroxin tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Paroxin tablete?
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU PAROXIN TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE?

Paroxin tablete su namijenjene liječenju depresije i/ili tjeskobnih poremećaja u odraslih.
Paroxin tablete sadrže aktivnu tvar paroksetinklorid koji pripada skupini  antidepresiva  koji se zovu selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI). Serotonin je tvar u mozgu prisutna kod svih ljudi. Osobe koje su depresivne ili tjeskobne imaju smanjenu razinu serotonina.
Nije u potpunosti jasan način djelovanja paroksetina i drugih SSRI, ali se zna da mogu pomoći povećanjem razine serotonina u mozgu.
Drugi lijekovi ili psihoterapija također se mogu koristiti u liječenju depresije ili tjeskobnih poremećaja.
Ispravno liječenje depresije ili tjeskobe je vrlo važno kako bi se osjećali bolje. Ukoliko se ne liječe, simptomi neće nestati, a mogu postati još ozbiljniji i teži za liječenje.
Od osobite je važnosti u vaše liječenje uključiti svoje najbliže.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PAROXIN TABLETE

Nemojte uzeti Paroxin tablete:
• ako ste preosjetljivi na paroksetin ili neku od pomoćnih tvari (navedene u poglavlju 6.)
• ukoliko uzimate, ili ste uzimali u zadnjih 14 dana, lijekove koji se nazivaju inhibitori monoaminoksidaze (MAO-inhibitori). To je  skupina lijekova koji se koriste u liječenju depresije. Vaš liječnik će vas savjetovati na koji način trebate započeti uzimati Paroxin tablete nakon što ste prestali uzimati MAO-inhibitore.
• ukoliko uzimate antipsihotike poput tioridazina ili pimozida

Provjerite sa svoji liječnikom...
• Uzimate li neke druge lijekove (vidi pod „Drugi lijekovi i Paroxin“)?
• Imate li problema s očima, bubrezima, jetrom ili srcem?
• Imate li epilepsiju ili ste nekada imali konvulzije?
• Imate li manične epizode (hiperaktivno ponašanje ili misli)?
• Jeste li imali elektrokonvulzivnu terapiju (ECT)?
• Jeste li nekada imali poremećaje krvarenja?
• Imate li dijabetes?
• Jeste li na dijeti sa smanjenim unosom soli?
• Imate li glaukom (očni tlak)?
• Jeste li trudni ili planirate trudnoću (vidi pod „Trudnoća, dojenje i Paroxin“)
Ukoliko je odgovor na bilo koje od ovih pitanja DA,  porazgovarajte s vašim liječnikom o
navedenom.

Misli o samoozljeđivanju i pogoršanje simptoma
Osobe koje pate od depresije i/ili od anksioznih poremećaja mogu ponekad razmišljati o tome da si naude ili oduzmu život. Ovo može biti posebno izraženo kada prvi puta uzimate antidepresive, jer je tim lijekovima potrebno neko vrijeme da počnu djelovati.
Osobe koje su sklonije razmišljanju o samoozljeđivanju ili samoubojstvu su one koje su to već činile, te osobe mlađe dobi (mlađi od 25 godina). Pokazalo se da postoji povećan rizik za suicidalno ponašanje u mlađih odraslih osoba s psihijatrijskim poremećajima koje su liječene antidepresivima.
Ukoliko u bilo kojem trenutku počnete razmišljati da si naudite ili oduzmete život, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu.

Trudnoća, dojenje i Paroxin
Ukoliko već uzimate Paroxin i upravo ste ustanovili trudnoću, odmah porazgovarajte s vašim liječnikom. Također mu recite ako planirate trudnoću.
Neke studije su pokazale povećani rizik srčanih abnormalnosti u djece čije su majke uzimale paroksetin u prvim mjesecima trudnoće. Manje od 2 na 100 (2%)  djece  onih  majki koje su uzimale paroksetin u trudnoći imalo je srčane malformacije, u usporedbi sa uobičajenom pojavom tih malformacija u 1 na 100 (1%) djece u općoj populaciji. Vi i vaš liječnik odlučit će te je li bolje za vas da postupno prestanete uzimati Paroxin u trudnoći ili da, ovisno o okolnostima, nastavite uzimati Paroxin.
Ako uzimate Paroxin zadnja 3 mjeseca trudnoće, obavijestite liječnika na porodu da će vaše novorođenče možda imati simptome u prvih 24 sata nakon poroda: poremećaje hranjenja, poremećaje spavanja, poremećaje disanja, plavkastu kožu, možda će mu biti pre vruće ili pre hladno, možda će imati mučninu, puno plakati, imati krute ili mlohave mišiće, biti preuspavano, tresti se, podrhtavati ili imati konvulzije (napadaje poput epileptičnih). Ako vaše dijete nakon rođenja razvije bilo koji od ovih simptoma, obratite se liječniku.
Paroxin se u malim količinama može naći u majčinom mlijeku. Ako uzimate Paroxin, nemojte započeti s dojenjem prije nego se posavjetujete s vašim liječnikom.

Drugi lijekovi i Paroxin
Neki lijekovi mogu uzrokovati probleme ako se uzimaju zajedno s Paroxinom
• aspirin, ibuprofen ili ostali lijekovi koji se nazivaju NSAR (nesteroidni antireumatici), a koriste se za liječenje boli i upale
• tramadol (analgetik)
• lijekovi za liječenje migrene - triptani
• drugi antidepresivi, uključujući druge SSRI (selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina), triptofan i triciklički antidepresivi poput klomipramina, nortriptilina i dezipramina
• lijekovi poput litija, risperidona, perfenazina za liječenje psihičkih poremećaja (antipsihotici)
• kombinacija fosamprenavira i ritonavira koji se koriste za liječenje HIV infekcije
• gospina trava, biljni lijek za depresiju
• fenobarbiton, fenitoin ili karbamazepin koji se koriste za liječenje epilepsije
• atomoksetin, za liječenje ADHD- a (deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj)
• prociklidin za ublažavanje drhtanja, naročito kod Parkinsonove bolesti
• varfarin ili drugi lijekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi
• propafenon, flekainid i lijekovi za liječenje nepravilnog rada srca
• metoprolol, beta-blokator za liječenje visokog krvnog tlaka i srčanih smetnji
• rifampicin za liječenje tuberkuloze
• antibiotik linezolid
Ako uzimate bilo koji lijek s ove liste, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Možda je potrebno promijeniti dozu ili dati drugi lijek.
Ako uzimate bilo koji drugi lijek, uključujući i one koje ste kupili sami, provjerite s vašim liječnikom ili ljekarnikom možete li uz njih uzimati Paroxin.

Paroxin i alkohol
Nemojte piti alkoholna pića za vrijeme liječenja Paroxinom. Alkohol može pogoršati vaše simptome ili nuspojave.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima
Moguće nuspojave pri uzimanju Paroxina uključuju omaglicu, zbunjenost, poremećaje vida. Ako vam se jave ovakve nuspojave, nemojte upravljati vozilima ili strojevima.

3. KAKO UZIMATI PAROXIN TABLETE?

Uzmite tablete ujutro, uz obrok.
Nemojte ih žvakati.
Važno je da tablete uzimate točno onako kao je liječnik propisao.
Većina ljudi se nakon nekoliko tjedana terapije počne osjećati bolje. Ako kod vas poboljšanje izostane, razgovarajte s liječnikom koji će vam možda postupno povećati dozu (po 10 mg u određenim vremenskim intervalima).

Uobičajene doze za različita stanja:
Depresija
• početna doza: 20 mg
• preporučena dnevna doza: 20 mg
• maksimalna dozvoljena dnevna doza: 50 mg
Opsesivno kompulzivni poremećaj (opsesije i prisilne radnje)
• početna doza: 20 mg
• preporučena dnevna doza: 40 mg
• maksimalna dnevna doza: 60 mg
Panični poremećaj (napadaji panike)
• početna doza: 10 mg
• preporučena dnevna doza: 40 mg
• maksimalna dozvoljena dnevna doza: 60 mg
Socijalni anksiozni poremećaj (strah ili izbjegavanje socijalnih kontakata)
• početna doza: 20 mg
• preporučena dnevna doza: 20 mg
• maksimalna dozvoljena dnevna doza: 50 mg
Postraumatski stresni poremećaj
• početna doza: 20 mg
• preporučena dnevna doza: 20 mg
• maksimalna dozvoljena dnevna doza: 50 mg
Generalizirani anksiozni poremećaj
• početna doza: 20 mg
• preporučena dnevna doza: 20 mg
• maksimalna dozvoljena dnevna doza: 50 mg
Vaš liječnik će vam odrediti dnevnu dozu koju trebate uzimati kao i trajanje terapije (to može biti nekoliko mjeseci ili dulje).

Starije osobe
Maksimalna doza za osobe starije od 65 godina je 40 mg na dan.
Pacijenti s bolestima jetre ili bubrega 
Ukoliko imate problema s jetrom ili bubrezima, vaš liječnik vam može preporučiti manju dozu Paroxina od uobičajene. Ako se radi o teškoj bolesti jetre ili bubrega, maksimalna dozvoljena doza je 20 mg na dan.

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina
Paroxin nije namijenjen liječenju osoba mlađih od 18 godina jer nije dokazano da je efikasan u liječenju ove dobne skupine. Pacijenti mlađi od 18 godina imaju povećan rizik za pojavu misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu za vrijeme uzimanja paroksetina. Neki klinički pokusi su pokazali da se najčešće javljaju (kod 1 od 10 mlađih od 18 godina): učestalo razmišljanje o samoubojstvu, povećan broj pokušaja samoubojstva ili samoozljeđivanja, pojačana agresivnost ili neprijateljsko ponašanje, gubitak apetita, drhtavica, pojačano znojenje, hiperaktivnost (višak energije), uznemirenost, promjene raspoloženja, plačljivost.
Nešto rjeđe (u manje od 1 od 10 osoba) javljali su se bolovi u trbuhu, nervoza, emocionalna nestabilnost.
Nuspojave nakon prestanka uzimanja paroksetina bile su kao i kod odraslih osoba (vidi „Prestanak uzimanja Paroxina“ u poglavlju 4. MOGUĆE NUSPOJAVE).

Ukoliko ste zaboravili uzeti Paroxin tablete
Ukoliko ste zaboravili uzeti dozu, a toga se sjetite u toku dana (prije odlaska u krevet), uzmite
odmah zaboravljenu dozu. Slijedeći dan nastaviti uzimati tablete kako je propisano.
Ako ste se sjetili zaboravljene doze tijekom noći ili slijedeći dan, izostavite zaboravljenu dozu.
Možda će vam se javiti simptomi ustezanja, ali će nestati kada uzmete slijedeću dozu u
uobičajeno vrijeme.

Ukoliko uzmete više Paroxin tableta od propisanog
Nikada nemojte uzeti više tableta nego što vam je liječnik propisao. Ukoliko ste vi (ili netko drugi) uzeli previše Paroxin tableta, javite se u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite kutijicu s tabletama.

Što ako se ne osjećate bolje?
Paroxin neće ukloniti simptome odmah – svim antidepresivima je potrebno neko vrijeme da počnu djelovati. Kod nekih osoba će poboljšanje nastupiti nakon nekoliko tjedana, ali nekima će trebati i dulje vrijeme. Kod nekih osoba prvo nastupi pogoršanje a onda tek poboljšanje. Ako se ne počnete osjećati bolje niti nakon nekoliko tjedana, obratite se vašem liječniku za savjet.
Imate li dodatnih pitanja o korištenju ovoga lijeka, pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i drugi lijekovi, Paroxin može kod nekih ljudi uzrokovati nuspojave.
Ako primjetite neku od navedenih nuspojava tijekom liječenja Paroxinom, odmah se javite svom liječniku ili u najbližu bolnicu jer se može raditi o vrlo ozbiljnom stanju.

Nuspojave koje se javljaju kod 1 od 100 ljudi:
• ako imate neuobičajene modrice ili krvarenje, uključujući povraćanje krvi ili krv u stolici
• ako ne možete mokriti
Nuspojave koje se javljaju kod 1 od 1000 ljudi:
• ako imate konvulzije (napadaje slične epileptičkim)
• ako osjećate nemir i ne možete mirno stajati ili sjediti, možda imate stanje koje se naziva akatizija. Povećanje doze Paroxina može pogoršati te simptome.
• ako osjećate umor, slabost, zbunjenost i imate bolne, ukočene ili nekoordinirane mišiće, razlog može biti nizak natrij u krvi.
Nuspojave koje se javljaju kod 1 od 10 000 ljudi:
• alergijske reakcije na paroksetin ili neku od pomoćnih tvari
Ako dobijete crveni, ispupčeni osip po koži, oticanje očnih kapaka, lica, usana, usne šupljine ili jezika, svrbež, teškoće disanja ili gutanja, javite se odmah svom liječniku ili u najbližu bolnicu.
• ako imate neke ili sve od navedenih simptoma, možda imate serotoninski sindrom:
zbunjenost, nemir, znojenje, tresavica, drhtanje, halucinacije (neobične slike ili zvukovi),
iznenadni grčevi mišića ili ubrzan rad srca.
• ako imate akutni glaukom (očni tlak)
Ako se javi bol u očima ili zamućen vid, javite se svom liječniku.

Ostale moguće nuspojave tijekom liječenja:
Javljaju se kod više od 1 od 10 ljudi:
• mučnina (uzmite lijek ujutro uz obrok da smanjite vjerojatnost pojave mučnine)
• promjene seksualne želje ili poremećaji seksualne funkcije (npr. nemogućnost postizanja orgazma, poremećaji erekcije i ejakulacije)
Javljaju se kod 1 od 10 ljudi:
• povećana razina kolesterola u krvi
• gubitak apetita
• nesanica ili prekomjerna pospanost
• omaglica ili drhtavica
• uznemirenost
• zamućen vid
• zijevanje, suha usta
• proljev ili zatvor
• povećanje tjelesne težine
• slabost
• znojenje
Javljaju se kod 1 od 100 ljudi:
• kratki porast ili pad krvnog tlaka, ubrzan rad srca
• poteškoće u pomicanju usta i jezika, krutost, drhtanje
• kožni osipi
• zbunjenost
• halucinacije (neobične slike ili zvukovi)
• nevoljno pražnjenje mokraćnog mjehura (urinarna inkontinencija)
Javljaju se kod 1 od 1000 ljudi:
• abnormalno stvaranje mlijeka u dojkama kod muškaraca i žena
• usporen rad srca
• djelovanje na jetru koje se pokazuje u krvnim testovima jetrene funkcije
• napadaji panike
• hiperaktivno ponašanje ili misli (manija)
• osjećaj odvojenosti od samoga sebe (depersonalizacija)
• tjeskoba
• bol u zglobovima ili mišićima
Javljaju se kod 1 od 10 000 ljudi:
• jetreni problemi koji uzrokuju žutilo kože ili bjeloočnica
• zadržavanje vode što dovodi do oticanja ruku ili nogu
• osjetljivost na sunce
• dugotrajna bolna erekcija
• neočekivano krvarenje, npr. krvarenje desni, krv u urinu, povraćanje krvi, pojava
neočekivanih modrica ili pucanje vena
• kod nekih se pacijenata javljaju razni zvukovi u uhu za vrijeme liječenja paroksetinom

Prestanak uzimanja Paroxina
Nemojte prekidati liječenje na svoju ruku. Liječnik će vam postupno, kroz nekoliko tjedana ili mjeseci, smanjivati dozu čime će se smanjiti vjerojatnost pojave simptoma ustezanja (apstinencijskih simptoma).
Mogući simptomi prilikom prestanka uzimanja Paroxina:
Mogu se javiti kod 1 od 10 osoba: osjećaj omaglice, nestabilnosti, osjećaj bockanja, žarenja ili (rjeđe) osjećaj poput električnog udara,  kod nekih se pacijenata javljaju razni zvukovi u uhu, poremećaji spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), tjeskoba, glavobolje.
Mogu se javiti kod 1 od 100 osoba: mučnina, znojenje (uključujući noćno znojenje), nemir ili agresivnost, tresavica, zbunjenost, dezorijentiranost, proljev, emotivnost, poremećaji vida, lupanje srca.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika!

5. KAKO ČUVATI PAROXIN TABLETE?

Lijek se mora čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Paroxin tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, označenom na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što Paroxin tablete sadrže?
Aktivna tvar je paroksetinklorid. Tableta sadrži 20 mg, ili 30 mg paroksetinklorida, te sljedeće pomoćne tvari:  celuloza, mikrokristalična, kalcijev hidrogenfosfat, dihidrat, karmelozanatrij, umrežena, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat.

Kako Paroxin tablete izgledaju i kako su pakirane?

Paroxin ® 20 mg: gotovo bijela ravna tableta kosih rubova, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom brojkom 20 na drugoj strani. Razdjelna crta omogućava podjelu tablete na 2 jednaka dijela. Pakirane su po 10 tableta u neprozirnom blisteru, ukupno 30 u kutiji.
Paroxin ® 30 mg: gotovo bijela ravna tableta kosih rubova, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Razdjelna crta omogućava podjelu tablete na 2 jednaka dijela. Pakirane su po 10 tableta u neprozirnom blisteru, ukupno 30 u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska
Ime i adresa proizvođača
Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska
Način i mjesto izdavanja lijeka
na recept, u ljekarni
Datum revizije upute
Siječanj 2009.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ANTIDEPRESIVI (vrste)

  ... ...loading...