Alprazolam (alprazolamum)

Alprazolam je po mnogo čemu poseban anksiolitik. Prvenstvono po kemijskoj strukturi koja je kompliciranija od diazepama i oksazepama (i većine ostalih benzodiazepina) jer sadržava i treći triazolski prsten.
Osim toga alprazolam ima kombinirano djelovanje - anksiolitično i antidepresivno. Naime, s jedne strane se veže na GABA receptore i djeluje poput uobičajnog benzodiazepina, ali je i antidepresiv. Zbog toga se koristi za specifične slučajeve neuroza kombiniranih s depresivnim ponašanjem. Također, alprazolam se koristi za ublažavanje napadaja panike.

Tvorničko ime:
  • XANAX (Pfizer)
  • HELEX (Krka, Slovenija)
  • MISAR (Belupo)
  • KSALOL (Galenika, Srbija)
  • ZOLAREM (Aegis Ltd, Cipar)
  • ZAXAN (Hemofarm Koncern AD)

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ANKSIOLITICI

  GENERIČKI LIJEKOVI

  ALPRAZOLAMloading...